HiL

Produksjon av TV-magasin på TV-studiet (foto: Gro Vasbotten/HiL)

Vil du studere på HiL?

Vi tilbyr en rekke studier på hel - og deltid innenfor et bredt spekter av fagområder.

Les mer om våre utdanninger og få inspirasjon til ditt valg

Hildegunn Rye i ballbingen (foto: Kristine Tingvik Aas)

Hva skal du bli når du blir stor?

Vi har tatt en prat med flere av våre tidligere studenter om hva de gjør nå og hvordan valg av utdannelse har ført dem dit. Hildegunn Rye er én av de mange du kan møte i vår serie alumnihistorier.

Les våre alumnihistorier

Se vårt studietilbud

Banner Kom til HiL!

Se HiL-filmen "Kom til HiL!"

- Det beste med å studere på HiL er først og fremst at det er i Lillehammer, sier Øyvind i filmen "Kom til HiL!". Filmen gir deg et lite innblikk i hvordan studentene opplever studentlivet på Lillehammer.

Snurr film!

Det er gledelige nyheter når Utdanningsdirektoratet nå er ferdig med å fordele studieplasser innenfor strategien «Kompetanse for framtidas barnehage». HiL fikk tildelt 35 søkere til studiet Læringsmiljø og pedagogisk ledelse, noe som gir full klasse.

NAV ved Arbeids- og velferdsdirektoratet og HiL har inngått en nasjonal samarbeidsavtale om kunnskaps - og kompetanseutvikling. Fredag 3. juni markeres dette på HiL med bl.a. innlegg av statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Christl Kvam.

Når det nye engelskspråklige masterstudiet Special Education: Practical Skills Transformative Learning starter opp høsten 2016, er det med en bredt sammensatt gruppe med studenter fra alle kanter av verden.

Da foreningen Voksne for Barn skulle i gang med utviklingen av en ny film om barn i fosterhjem, inviterte de høgskolelektor Bjørn Arne Buer på barnevernsstudiet til et samarbeid. Nylig hadde filmen "Meg og familiene mine!" premiere med barne - og likestillingsminister Solveig Horne på første rad.

I følge lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et system for kvalitetssikring av utdanningen. Etter en evaluering av Høgskolen i Lillehammer sitt system ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i høst, er det nå klart at systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved HiL godkjennes.

Torsdag 9. juni markeres avslutningen på et forskningsprosjekt i Oslo om betydningen av fysiske omgivelser i asylmottak hvor bl.a. forskere fra Høgskolen i Lillehammer har vært med sammen med forskere fra NTNU, SINTEF Byggforsk.

I avdelingsstyret ved Avdeling for samfunnsvitenskap 12. mai ble det enstemmig vedtatt at det under gjeldene budsjettmodell ikke er mulig å opprettholde dagens bachelorprogram i film - og fjernsynsvitenskap (FFV) ved avdelingen. Saken går nå videre til behandling i HiLs styre.

Mens de fleste studiesteder sliter med boligmangel, er studentene ved HiL nå garantert å få seg bolig på Lillehammer. Hos SOPP kan du søke bolig selv om du ikke har fått melding om opptak ennå. Leiekontrakten kan nemlig enkelt kanselleres uten kostnader før 22. juli om du ombestemmer deg.

‹‹ Mai 2016 ››
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Foredrag om vitenskapelig artikkelskriving
1. juni
Auditorium G
Professor Stephen Osborne holder foredraget «How to write papers for high-ranked journals» om vi...
Tiltredelsesforelesning Stephen Osborne
1. juni
Auditorium G
Stephen Osborne ble tilsatt som professor II ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap...
Markering av samarbeidsavtale med NAV
3. juni
Drotten (ved kantina)
NAV ved Arbeids- og velferdsdirektoratet og HiL har inngått en nasjonal samarbeidsavtale om kunn...
Frokostmøte om asylmottakenes arkitektur
9. juni
DOGA, Hausmannsgt 16 i Oslo
Frokostmøte som markerer avslutningen på et forskningsprosjekt om betydningen av fysiske omgivel...
Opprykksseremoni for Geir Vegge
10. juni
Auditorium
Geir Vegge er den tredje førstelektorkandidaten som har fullført førstelektorprogrammet ved Høgs...
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L