HiL

Ungdom i park som leser (foto: Colourbox)

Ledige studieplasser høsten 2014

Det er fortsatt mulig å sikre seg en studieplass på HiL til høsten. Fra 20. juli kl. 0900 kan du søke på ledige studieplasser gjennom Samordna opptak. I tillegg har vi ledige plasser på flere av våre master-, etter- og videreutdanninger.

Se oversikt over ledige studieplasser på HiL

Les mer..
Filmskolen banner

Ny masterutdanning i film fra høsten 2014

Masterutdanningen er for deg som har en bachelor i film og som er yrkesaktiv innen film og/eller TV.

Søknadsfrist 22. september 2014.

Studiestart i desember 2014.

Les mer om masterutdanningen

Banner Kom til HiL!

Se HiL-filmen "Kom til HiL!"

- Det beste med å studere på HiL er først og fremst at det er i Lillehammer, sier Øyvind i filmen "Kom til HiL!". Filmen gir deg et lite innblikk i hvordan studentene opplever studentlivet på Lillehammer.

Snurr film!

Årets opptakstall fra Samordna opptak (SO) og lokalt opptak viser at høgskolen fortsetter med god studentrekruttering. I årets hovedopptak gir HiL tilbud til 2 500 kvalifiserte søkere. 1 978 kvalifiserte søkere står på ventelister til ulike studier.

Kulturdepartementet har innstilt Høgskolen i Lillehammer (HiL) til å bli tildelt kontrakt for å etablere «Kunnskapssenter for kulturnæringene 2014-2018». Oppdraget har en økonomisk ramme på 5 millioner kroner i 2014, og det tas sikte på tilsvarende årlig finansiering i perioden 2014-2018.

Hva er det som får mennesker til å tilstå å ha begått kriminelle handlinger de selv ikke har gjort? - Lang og presset utspørring øker risikoen for falske tilståelser, sier Joachim Ringerike. Han har skrevet sin bacheloroppgave i psykologi om ”Falske minner i politiavhør”.

Høgskolen i Lillehammer (HiL) har nå sendt ut tilbud om studieplass fra høsten 2014 til våre søkere og vi ønsker dere alle velkommen som studenter i august. Her finner du litt viktig og nyttig informasjon rundt opptak og studiestart.

Høgskolen har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å følge opp tilsammen 17 skoler i den nasjonale satsningen "Ungdomstrinn i utvikling" i pulje 2 som starter opp i august. "Ungdomstrinn i utvikling" skal gi støtte til en mer praktisk, variert og relevant undervisning innenfor klasseledelse, regning, lesing og skriving.

Studenter på HiL har hele våren vært ute og løst «skarpe» prosjektoppdrag for reiselivet i Oppland. Bedriftene har meldt inn et bredt spekter med prosjekter de ønsker å få gjennomført av «studentkonsulenter» med reiselivsbakgrunn.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L