Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > HMS-system > Ansvar og roller

Ansvar og roller

Det er mange aktører som har et ansvar og en rolle i HMS-arbeidet.

Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven med forskrifter.

Alle ledere som har personalansvar (er formelt beskrevet i dokumentet "Organisering, styring og ledelse") har også et HMS-ansvar. Hvilke ledere som har personalansvar er beskrevet i høyremenyen.

Ulike oppgaver i tilknytning til HMS-arbeidet kan også delegeres, men arbeidsmiljøet forblir arbeidsgivers ansvar. I tillegg har medarbeidere plikter i forhold til arbeidsmiljøet.

Hovedansvaret for HMS-arbeidet er i linja, og arbeidet skal være et samarbeid mellom leder (se de ulike beskrivelser i menyen til høyre) og medarbeidere lokalt. Det skal også være et samarbeid med det lokale verneombudet.

I tillegg kan det være behov for ulike støttefunksjoner i enkelte saker.

Sist oppdatert: Anne Grethe Grinnhaug 20.01.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L