Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > HMS-system > Enhetenes aktiviteter

Enhetenes aktiviteter

I denne delen av HMS-systemet beskrives enhetenes systematiske HMS-arbeid gjennom hele året, se meny til høyre.

Hovedaktiviteter og perioder:

Januar-februar Evaluere og rapportere.
Februar Utarbeide HMS-tiltak i den avd./enhetens ordinære handlingsplan.
Februar/april og sept/november Gjennomføre medarbeiderundersøkelse og utarbeide aktivitetsplan.
Mai/oktober Gjennomføre medarbeidersamtaler og evt. oppdatere aktivitetsplan.
August/oktober Gjennomføre vernerunder og oppdatere aktivitetsplan
November - desember Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse - oppdatere aktivitetsplan
April, august, oktober og januar Rapportere på fravær
Hele året Iverksette tiltak og følge opp ordinære handlingsplan/aktivitetsplan og gjennomføre risikokartlegging etter behov. Les mer om gjennomføring av risikokartlegging

Gjennom aktivitetene skal medarbeidere og verneombud involveres for å sikre medvirkning slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Les mer om fast møteplass for ledere og verneombud.

Å kontinuerlig utvikle og rekruttere ledere med god HMS-kompetanse er et mål. Les mer om ledelse og HMS-kompetanse på HiL..

Enhetenes HMS-arbeid og resultater fra internrevisjoner gir igjen et grunnnalg for å løse og iverksette tiltak for HMS-utfordringene på virksomhetsnivå. Følgende prosesser/metoder/verktøy kan bidra til dette:

  • Aggregert informasjon fra kartleggingsverktøyene
  • Felles medarbeiderundersøkelse - resultater på virksomhetsnivå
  • Enhetenes evaluering av HMS-arbeidet
  • HMS-rapportering (av parametre) og nærværsrapportering
  • Avviksrapportering
Sist oppdatert: Anne Grethe Grinnhaug 06.09.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L