Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > HMS-system > Organisering

Organisering

I henhold til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. des.1996 (Internkontrollforskriften), stiller i § 5 krav til at deler av HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig.

Som virksomhet skal vi ha oversikt over virksomhetens organisasjon (organisasjonskart), herunder hvordan oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, se oversikt over verneområder og ansvarlige ledere og vernetjeneste.

Sist oppdatert: Anne Grethe Grinnhaug 08.01.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L