Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > HMS-system > Prinsipper

Prinsipper

Løsning på lavest mulig nivå
Et viktig prinsipp som gjelder innen HMS-arbeidet er at saker søkes løst på lavest mulig nivå. Dette prinsippet er ledet ut fra at "den som har skoen på, kjenner best hvor den trykker". Den som ser en utfordring er gjerne også den som ser hvilke tiltak som kan gjennomføres.

Bred og aktiv medvirkning
Bred og aktiv medvirkning fra medarbeiderne og en klar ansvarsfordeling og organisering av HMS-arbeidet er en forutsetning for å oppnå et optimalt arbeidsmiljø. Gjennom kartlegging og utforming av aktivitetsplan og handlingsplan vil den enkelte medarbeider bidra med sine innspill til tiltak og forbedringsområder.

Åpenhet og informasjon
Arbeidsmiljøutvikling skal gjennomføres med stor grad av åpenhet. Medarbeidere skal ha informasjon om hvordan det HMS-systematiske arbeidet foregår. Det betyr at de skal ha informasjon om kartlegging av arbeidsmiljøet, hvordan resultatene skal gjennomgås og håndteres samt kjennskap til den HMS-tiltakene som er skissert i avdelingens handlingsplanen og aktivitetsplaner.

Sist oppdatert: Anne Grethe Grinnhaug 21.01.2009

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L