Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > HMS-system > Prosedyrer - maler

Prosedyrer - maler

Prosedyrene er systematiske beskrivelser for hvordan HMS-arbeidet skal gjennomføres ved Høgskolen. Det er med andre èn bestemt måte (arbeidsbeskrivelse) vi skal utføre vårt HMS-arbeid innenfor ulike områder. Prosdyrene beskriver i tillegg formål, hvem som har et formelt ansvar og hvem som skal gjøre hva.

I den enkelte prosedyre vil det finnes alle maler/skjemaer og henvisninger/lenker som benyttes ved bruk av prosedyren.

Enkelte avdelinger/enheter kan ha behov for prosedyrer i tillegg til de som er utarbeidet. Avdelingen/enheten utarbeider da egne prosedyrer i samarbeid med personalenheten. Disse prosedyrene vil også forefinnes i HMS-systemet.

Når det gjelder prosedyrer for brannvern og avfallshåndtering, herunder stoffkartotek, så har høgskolens driftsenhet det faglige ansvaret utarbeidelsen og kan gi nærmere informasjon.

Det er Personal- og organisasjonsseksjon (PO) som har ansvar for at prosedyrene er oppdatert og at nye lover og forskrifter blir kommunisert og innarbeidet i prosedyrene. Prosedyrene oppdateres når det er nødvendig og minimum en gang pr. år.

Sist oppdatert: Anne Grethe Grinnhaug 20.01.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L