Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > HMS-system > Saksgang

Saksgang

I det daglige arbeidet med HMS-saker skal prinsipper for HMS-arbeidet følges. Dette betyr at saker (avvik) i hovedsak skal løses på lavest mulig nivå og tjenestevei skal prøves først.

Det er forøvrig viktig å merke seg enklere saker/avvik kan løses av medarbeideren selv og at det er vanlig å melde saker (avvik) muntlig til nærmeste leder i første omgang. Les mer om hvordan du som medarbeider melder saker.

Enklere saker/behov kan også medarbeider melde direkte til eks. servicesentret eller IT-enheten uten å gå via leder. Det vil også være slik av at det er visse typer saker som ligger utenfor avdelingens rammer og som ikke avdelings- /enhetsleder kan løse selv. Les mer om hvilke type saker medarbeidere og avdelings/enhetsledere kan melde og hvordan disse skal meldes.

Når saker skal meldes skriftlig benyttes prosedyre for avvik - avviksskjema fylles ut og leveres nærmeste leder.

Når saker (avvik) skal løses er det spesielt viktig for leder/verneombud å vurdere om en sak er en "HMS-sak/arbeidsmijø-sak" og/eller "personalsak".

Svar i en sak skal ikke overstige 14 dager, og skal gå samme vei tilbake.

Figuren nedenfor illustrerer saksgang og kommunikasjonslinjer når saker skal behandles og løses. (Klikk på figuren for å åpne den i PowerPoint med aktive linker).

Sist oppdatert: Anne Grethe Grinnhaug 20.01.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L