Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Bøker

Pensumbøker

Biblioteket har alle pensumbøker; ett lese-eksemplar plassert i pensumhylla og minst ett utlåns-eksemplar (14 dagers lån).

Pensumlister

Søk etter bøker

Bibliotekets samlinger (bibliotekkatalogen) er søkbar i Oria - en felles søketjeneste for norske fagbibliotek.

Oria
Søk etter bøker gjøres via Oria som dekker bibliotekkatalogen til alle norske universitet og høgskoler.

E-bøker

Flere bibliotekkataloger

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 26.06.2015

Bøker

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L