Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Alfabetisk liste

Ved søk i databaser hjemmefra, logg på med ditt HiL brukernavn/passord

------------------------

"Hedmark-studenter" har ikke tilgang til disse databasene.

Databaser A-Å

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
 T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |

A

Academic Search Premier  
Fulltekstartikler fra et stort utvalg tidsskrift innen de fleste fagområder.
AMED  
Referanser til artikler innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, pediatri, tale-og språkterapi og palliativ pleie.
Artikelbasen  
Danske tidsskriftartikler og større artikler i utvalgte danske aviser.
ATEKST  erstatter bilde
Norske avisartikler i fulltekst. Gir deg også tilgang til Retrievers analyseverktøy hvor du kan foreta analyser av nyhetsbildet.

B

[til toppen]
Bibliotek.dk  erstatter bilde
Bibliotekkatalog for danske folke- og fagbibliotek. Bøker og tidsskriftartikler.
Brage    
Digitalt arkiv som inneholder vitenskapelige artikler, rapporter og masteroppgaver produsert på HiL.
Britannica Online   
Tverrfaglig leksikon. Inneholder hele Encyclopedia Britannica, samt Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, the Britannica Book of the Year og Britannica's Internet Guide.
Brønnøysundregistrene  
Database over foretaksinformasjon i Norge. [For pålogging - se bibliotekets rom i Fronter].
Business Source Premier   
Ledende database innen økonomi, ledelse, bedriftsinformasjon, markedsføring og offentlig administrasjon.

C

[til toppen]
Cinahl    
Gir referanser til artikler fra mer enn 3000 sykepleiefaglige tidsskrift.
Clinical Evidence 
Ressurs for kunnskapsbasert klinisk praksis. Oppsummerer tilgjengelig forskning om effekt og bivirkning av behandling for mer enn 200 diagnoser. Informasjonen er basert på systematiske oversikter og primærstudier. Omfattende litteraturhenvisninger.
Cochrane Library  
Cochrane Library inneholder systematiske oversikter over ulike behandlinger og forebyggende tiltak. I databasen finnes også verdens største register av kontrollerte studier. Den viktigste enkeltasen er "Cochrane reviews" som inneholder systematiske oversikter i fulltekst.
Cristin 
Det felles forskningsdokumentasjonssystemet i Norge. I basen finner du forskningsresultater, forskerprofil, prosjekter og forskningsenheter.

D

[til toppen]
DOAJ (Directory of Open Access Journals)   
Oversikt over akademiske og vitenskapelige kvalitetstidsskrift i fulltekst som er fritt tilgjengelige på nettet. Dekker alle språk og fagområder.

E

[til toppen]
Ebook Central    
Gir tilgang til e-bøker fra mange forlag. Dekker alle fagområder, men spesiell vekt på økonomi, samfunnsfag, humaniora og medisin.
Ebrary   
Heter nå Ebook Central.
Embase  
Referanser til artikler fra mer enn 7000 internasjonale tidsskrifter. En stor database innenfor biomedisin og farmakologi.
ERIC    
Internasjonal database for pedagogisk litteratur. Basen inneholder artikler, bøker, avhandlinger, konferanserapporter m.m. innen pedagogikk og undervisning.

F

[til toppen]
Film & Television Literature Index with Full Text    
Artikler fra ca 600 publikasjoner, samt 130 tidsskrift I full tekst.
Filmrommet     [brukernavn/passord]
En nettbasert klikkefilmtjeneste som gir tilgang til over 1900 filmer.
Forskningsdatabasen.dk  
Gir referanser til danske forskningspublikasjoner (bøker, kapitler i bøker, artikler, konferansebidrag, rapporter, avhandlinger etc.). Noe i fulltekst.

G

[til toppen]
Gallup PC Forbruker og Media  
Data fra TNS Gallups markedsundersøkelser innen norske forbruker- og medievaner.
NB! Installert på PCene på bibliotekets datasal på plan 4.
Google Scholar    
Googles søkemotor for vitenskapelige artikler, bøker, m.m. Finn siteringer.

H

[til toppen]
Hospitality & Tourism Index  
Gir referanser til artikler fra ca. 500 tidsskrift innenfor emneområdet hospitality and tourism.

I

[til toppen]
Idunn  
Gir deg fulltekstartikler fra 51 norske tidsskrift innenfor juss, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi og naturfag.
Indieflix  
Gir deg tilgang til tusenvis av independentfilmer.
International political science abstracts   
Inneholder referanser m/sammendrag til artikler vitenskapelige tidsskrift og årbøker fra hele verden innen statsvitenskap og politikk. 2007-
The International Studies Encyclopedia  
The International Studies Encyclopedia sin online versjon, International Studies Online, er et omfattende oppslagsverk innenfor internasjonale studier. Gir tilgang til mer enn 400 peer reviewed essays.
ISI Web of Science  
Referanser til verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora. Basen omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser.

J

[til toppen]
Journal Citation Reports  
Inneholder statistikk over siteringshyppighet (impact factor) o.l. for sentrale tidsskrifter innen naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap.
JSTOR  
JSTOR er et digitalt arkiv for eldre vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker flere fagområder.

L

[til toppen]
LIBRIS 
Felleskatalogen for svenske bibliotek.
Lovdata PRO  
Gir tilgang til Norges lover, lovtidend, høyesterettsavgjørelser, forskrifter med mer.

M

[til toppen]
Medline  
Referanser til ca 5400 tidsskrifter innen medisin og helsefag. Den mest brukte databasen innen medisin.

N

[til toppen]
NCOM: Nordiske medieforskningspublikasjoner 
NORDICOMs database over nordiske forskningspublikasjoner innen medie og kommunikasjon. For eldre publikasjoner (1975-2006) - søk i denne basen.
NORA - Norwegian Open Research Archives 
Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.
Norart  
Referanser til artikler fra norske tidsskrifter og årbøker.
Norsk MeSH    
MeSH på norsk og engelsk.

O

[til toppen]
Ordnett  
Kunnskapsforlagets "blå" ordbøker og språkressurser.
Oxford English Dictionary  
Ordboken omfatter mer enn en halv million innførsler, og dekker både nye og historiske termer. Informerer om ulike stavemåter og etymologisk betydning.

P

[til toppen]
PEDro (The Physiotherapy Evidence Database)  
Database over behandling og forebyggende tiltak innenfor fysioterapi. Inneholder referanser til systematiske oversikter, retningslinjer og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte undersøkelser.
PPS: Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten  
PPS er en database for dokumentasjon og kvalitetssikring av sykepleieprosedyrer og inneholder ca. 300 grunnleggende prosedyrer. Over 1000 illustrasjoner.
ProQuest - Health & Medicine  
Gir tilgang til mer enn 1300 tidsskrifter i fulltekst innenfor helseøkonomi og helseledelse, sykepleie og medisin.
ProQuest Psychology Journals  
Inneholder fulltekstartikler fra ca. 780 tidsskrift innen psykologi.
PsycARTICLES  
Inneholder fulltekstartikler fra ca 100 tidsskrifter fra American Psychological Association (APA), the Canadian Psychological Association, Hogrefe Publishing Group og the Educational Publishing Foundation.
PsycInfo  
Internasjonal vitenskapelige database for psykologisk litteratur. Dekker psykologisk litteratur innen utdanning, forskning og praksis samt relevant materiale fra medisin og psykiatri. Inneholder referanser til artikler, bøker, bokkapitler og avhandlinger.
PubMed    
Referanser til ca 5400 tidsskrifter innen medisin og helsefag. Gratis versjon av databasen Medline.

R

[til toppen]
Rettsdata  
Norsk lovkommentar og en samling rettspraksis, lovforarbeider, forskrifter, hovedavtaler, samt relevante juridiske kilder innen spesifikke rettsfelt. Inneholder også Kommentarsamling og juridisk litteratur.

S

[til toppen]
SAGE Journals  
Fulltekstartikler innen samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag og business.
Science Direct College Edition    
Fulltekstartikler fra Elsevier-tidsskrifter innenfor samfunnsvitenskapen inkl. psykologi, ledelse og pedagogikk.
Scopus  
Stor tverrfaglig referansedatabase med abstract og siteringer.
SveMed+  
Referanser til nordiske artikler fra ca. 155 tidsskrifter innen medisin og helsefag.
SwePub   
Gir referanser til svenske forskningspublikasjoner (bøker, kapitler i bøker, artikler, konferansebidrag, rapporter, avhandlinger etc.). Noe i fulltekst.

W

[til toppen]
Wiley  
Fulltekstdatabase med vitenskapelige artikler innen mange fagområder.
WorldCat 
Felleskatalog for OCLC bibliotek verden over.
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 30.03.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L