Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Alfabetisk liste > Databaseinformasjon

Databaseinformasjon

Academic Search Premier
Fagområde: Alle fagområder
Type: Fulltekstdatabase
Utgiver: EBSCO Publishing
Innhold: Fulltekstartikler fra over 4800 tidsskrift innen de fleste fagområder. For enkelte tidsskrift er ikke de nyeste artiklene tilgjengjelig. Hvis du ikke finner fulltekst send kopibestilling til biblioteket via ikonet "oria.no". I tillegg kan du søke i abstracts fra 8.300 tidsskrift.

AMED (Allied and Complementary Medicine Database)
Fagområde: Medisin, helse
Type: Referansedatabase
Utgiver: British Library Health Care Information Service
Tidsperiode: 1985-
Oppdateres: Månedlig
Tilgang: HiL + Helsebiblioteket
Innhold: registrerer artikler innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, pediatri, tale-og språkterapi og palliativ pleie. Dekker ca 600 tidsskrifter, hvorav mange ikke blir indeksert i andre biomedisinske baser. Hovedvekt på europeiske, engelskspråklige publikasjoner.
Søkeveiledning til Ovid-basene (pdf)

Artikelbasen
Fagområde: Alle fagområder
Type: Referansedatabase
Innhold:

Atekst
Type: Fulltekstdatabase
Oppdateres: Daglig
Innhold: Avisartikler fra de fleste norske papiraviser bl.a Aftenposten, Dagens næringsliv, Klassekampen, Dagbladet og VG. Se "Vis kilder" i basen for en komplett oversikt. Tidsperioden varierer fra avis til avis.
Bruk også analyseverktøyet for å foreta analyser av nyhetsbildet. Se bl.a hvordan medieomtalen av personer eller saker varierer med utgangspunkt i geografi, kilder og over tid. Veiledning analyseverktøyet.

Best Practice
Fagområde: Medisin, sosialfag
Type: Fulltekstdatabase
Oppdateres: Kontinuerlig
Utgiver: BMJ Evidence Centre
Tilgang: Gratis i Norge
Innhold: Kunnskapsbasert klinisk oppslagsverk som dekker diagnose, prognose, behandling og forebygging. Kombinerer beste evidens med retningslinjer og ekspertanbefalinger. Inkluderer Clinical Evidence.
Veiledning (pdf)

bibliotek.dk
Fagområde: Alle fagområder
Type: Referansedatabase
Innhold:Bibliotekkatalog for danske folke- og fagbibliotek. Bøker og tidsskriftartikler

Britannica Online
Type: Fulltekstdatabase
Oppdateres: Kontinuerlig
Innhold: Tverrfaglig leksikon. Inneholder hele Encyclopedia Britannica, samt Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, the Britannica Book of the Year og Britannica's Internet Guide.

Brønnøysundregistrene
Fagområde: Økonomi og ledelse
Tilgang: Pålogging krever eget brukernavn/passord - se bibliotekets rom i Fronter.
Innhold: Database over foretaksinformasjon i Norge. Brukerveiledning (pdf)

Business Source Premier
Fagområde: Økonomi, ledelse, markedsføring
Type: Fulltekstdatabase
Tidsperiode: 1965-
Utgiver: EBSCO Publishing
Innhold: Ledende database innen økonomi, ledelse, bedriftsinformasjon, markedsføring og offentlig administrasjon.
Gir også til gang til industrirapporter, markedsrapporter, landinformasjon utgitt av EIU, Global Insight, ICON Group og CountryWatc, bedriftsinformasjon og SWOT analyser.

Cinahl
Fagområde: Sykepleie
Type: Referansedatabase
Tidsperiode: 1981-
Utgiver: EBSCO Publishing
Tilgang: HiL + Helsebiblioteket
Innhold:Gir referanser til mer enn 3000 tidsskrift innen sykepleie og tilgrensende fag, bl.a fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Inneholder i hovedsak artikkelreferanser, men også referanser til noen bøker, bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.
Søkeveiledning (pdf) 

Clinical Evidence
Fagområde: Medisin, sosialfag
Type: Fulltekstdatabase
Oppdateres: Månedlig
Utgiver: BMJ Evidence Centre
Tilgang: Gratis i Norge
Innhold: Ressurs for kunnskapsbasert klinisk praksis. Oppsummerer tilgjengelig forskning om effekt og bivirkning av behandling for mer enn 200 diagnoser. Informasjonen er basert på systematiske oversikter og primærstudier. Omfattende litteraturhenvisninger. Mer informasjon.

Cochrane Library
Fagområde: Medisin, sosialfag
Type: Fulltekstdatabase
Oppdateres: 4 ganger pr. år
Utgiver: Wiley InterScience på vegne av The Cochrane Collaboration
Tilgang: Gratis i Norge
Innhold: Cochrane Library inneholder systematiske oversikter over ulike behandlinger og forebyggende tiltak. I databasen finnes også verdens største register av kontrollerte studier. Den viktigste enkeltbasen er "Cochrane reviews" som inneholder systematiske oversikter i fulltekst. Søkeveiledning (pdf).

Cristin
Det felles forskningsdokumentasjonsystemet i Norge. I basen finner du forskningsresultater, forskerprofil, prosjekter og forskningenheter.

 DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Fagområde: Alle fagområder
Type: Fulltekstdatabase
Innhold:Oversikt over akademiske og vitenskapelige kvalitetstidsskrift i fulltekst som er fritt tilgjengelige på nettet. Dekker alle språk og fagområder.

Ebrary
Fagområde: Alle fagområder
Type: Fulltekstdatabase
Innhold: Gir tilgang til e-bøker fra mange forlag. Dekker alle fagområder, men spesiell vekt på økonomi, samfunnsfag, humaniora og medisin.
Hvordan lese og laste ned kaptler/bøker fra Ebrary?

Embase
Fagområde: Medisin, sosialfag
Type: Referansedatabase
Tidsperiode: 1980-
Oppdateres: Ukentlig
Utgiver: Elsevier
Tilgang: HiL + Helsebiblioteket
InnholdReferanser til artikler fra mer enn 7000 internasjonale tidsskrifter. En stor database innenfor biomedisin og farmakologi. Dekker helse og miljø, helsevesen, noe sykepleie og psyologi. EMBASE har mye til felles med Medline (ca. 30-40% overlapping), men EMBASE har større vekt på vesteuropeiske tidsskrift. EMBASE dekker følgende områder bedre enn Medline: farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø og yrkesrettet medisin. Søkeveiledning til Ovid-basene (pdf)

ERIC
Fagområde: Pedagogikk
Type: Referansedatabase
Tidsperiode: 1966-
Utgiver: ERIC Project
Innhold: ERIC, THE Educational Resource Information Center. Referanser til artikler, bøker, avhandlinger, konferanserapporter m.m. innen pedagogikk og undervisning.
Tidsskriftsartiklene er hentet fra "Current Index to Journals in Education" (CIJE) og "Resources in Education Index" (RIE). Søkeveiledning

Film & Television Literature Index with Full Text
Fagområde: Film og fjernsyn
Type: Fulltekstdatabase
Utgiver:EBSCO Publishing
Innhold: Artikler fra ca 600 publikasjoner, samt 130 tidsskrift i full tekst. Dekker emner som film & television theory, preservation & restoration, screenwriting, production, cinematography, technical aspects, and reviews.

Filmrommet
Fagområde: Film og fjernsyn
Utgiver: Norgesfilm AS
Innhold: Nettbasert klikkefilmtjeneste som tilbyr skoler, bibliotek og offentlige institusjoner tilgang til over 1900 filmer. Tjenesten inneholder Norsk filminstitutts nasjonale digitale filmarkiv sammen med Norgesfilms filmkatalog. Abonnement omfatter retten til å bruke filmene i undervisning. Pålogging krever eget brukernavn/passord - se bibliotekets rom i Fronter.

Gallup PC Forbruker og Media
Innhold: Data fra TNS Gallups markedsundersøkelser innen norske forbruker-,  medie- og internettvaner. Den inneholder dekningstall for norske aviser, magasiner, radio, TV, Internett og DM. I tillegg kartlegger den informasjon om livsstil, forbruk, merkevarer, kapitalvarer, beslutningsmyndighet i arbeid/yrke, samt demografi og geografi.
NB! Kun tilgjengelig fra PCer på bibliotekets datasalen på plan 4.
Veiledningsfilmer fra TNS Gallup

Google Scholar
Fagområde:Alle fagområder
Type: Søkemotor
Utgiver: Google
Innhold: Vitenskapelig søkemotor som søker blant open access materiale, men også rapporter, masteroppgaver og tidsskrifter fra flere ulike forlag. Flere av tidsskriftene har HiL abonnement på. Siteringssøk.
Hvordan få tilgang til fulltekstartiklene?

Hospitality & Tourism Index
Fagområde: Reiseliv
Type: Referansedatabase
Tidsperiode: 1965-
Utgiver: EBSCO Publishing
Innhold: Gir referanser til artikler innenfor emneområdet hospitality and tourism.

Hospitality & Tourism Index is a database covering approximately 500 magazines, journals, and trade publications, from scholarly research to industry news, relating to all aspects of the hospitality industry, tourism, and restaurant and food service management. Coverage includes demographics and statistics, development and investment, food and beverage management, hospitality law, hotel management and administration, leisure and business travel, market trends, technology and more. Coverage extends as far back as 1940 for some titles.

Idunn
Fagområde:Alle fagområder
Type: Fulltekstdatabase
Tidsperiode: Varierer fra tidsskrift til tidsskrift. (ca. 2001- )
Utgiver: Universitetsforlaget
Innhold: Gir deg fulltekstartikler fra 51 norske tidsskrift innenfor juss, pedagogikk, helse-og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi og naturfag. Søkeveiledning

International political science abstracts
Fagområde:
Type: Referansedatabase
Tidsperiode: 2007-
Utgiver: the International Political Science Association
Innhold: Inneholder referanser m/sammendrag til artikler vitenskapelige tidsskrift og årbøker fra hele verden innen statsvitenskap og politikk.

International Studies Encyclopedia
Fagområde:
Type: Fulltekstdatabase
Innhold:The International Studies Encyclopedia sin online versjon, International Studies Online, er et omfattende oppslagsverk innenfor internasjonale studier. Gir tilgang til mer enn 400 peer reviewed essays.

ISI Web of Science
Fagområde:Alle fagområder
Type: Referanse- og siteringsdatabase
Tidsperiode: 1945-
Utgiver: Thomson Reuters
Innhold:Referanser til verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora. Basen omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser.

 • Science Citation Index Expanded (1945- )
  Fagområde: Naturvitenskap og teknologi
  Science Citation Index Expanded is a multidisciplinary index to the journal literature of the sciences. It fully indexes 5,900 major journals across 150 scientific disciplines. The Science Citation Index Expanded includes all cited references captured from indexed articles.
 • Social Science Citation Index (1956- )
  Fagområde: Samfunnsvitenskap
  The Social Sciences Citation Index is a multidisciplinary index to the journal literature of the social sciences. It fully indexes more than 1,725 journals across 50 social sciences disciplines, and it indexes individually selected, relevant items from over 3,300 of the world's leading scientific and technical journals.
 • Arts and Humanities Citation Index (1975- )
  Fagområde: Humaniora
  Arts & Humanities Citation Index is a multidisciplinary index covering the journal literature of the arts and humanities. It fully covers 1,144 of the world's leading arts and humanities journals, and it indexes individually selected, relevant items from over 6,800 major science and social science journals.

Tidsskrifter indeksert i ISI Web of Science
Søkeveiledning: Web of Science: Impact factorBibliotmetri - Journal Citation Report(pdf)

Iseparator

Journal Citation Reports
Inneholder statistikk over siteringshyppighet (impact factor) o.l. for sentrale tidsskrifter innen naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap.

JSTOR
Fagområde:Alle fagområder
Type: Fulltekstdatabase
Tidsperiode: Fra tidsskriftets start. Derimot finnes ikke de siste 3-5 årgangene med.
Innhold: JSTOR er et digitalt arkiv for eldre vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker flere fagområder.
Vår tilgang består av pakkene Arts & Sciences I, IV og VI som dekker ca. 350 tidsskrift.
I JSTOR får du tilgang til et tidsskrift fra første volum, men ikke fra de siste 3-5 årgangene.
I mange tilfeller kan imidlertid HiL tilby tilgang også til de nyeste år via forlaget eller andre fulltekstdatabaser.
Emneoversikt

LIBRIS
Fagområde:Alle fagområder
Type: Bibliotekkatalog
Innhold:

Lovdata PRO
Fagområde: Lover
Type: Fulltekstdatabase
Tilgang: HiL + egen tilgang for juss-studenter
Innhold: Gir tilgang til Norges lover, lovtidend, høyesterettsavgjørelser, forskrifter m.m.
Lovdata pluss består av tre integrerte hoveddeler: De norske rettskildene, EØS-rettskilder og EUs rettskilder.
Alle dokumenter er søkbare og informasjonen i de i ulike delene av systemet er lenket til hverandre der det er relevant. Lovdata har gjort en rekke serier og forskjellige typer rettslig praksis tilgjengelig. 

Medline
Fagområde: Medisin, biomedisin, sykepleie, odontologi og veterinærmedisin.
Type: Referansedatabase
Tidsperiode: 1946-
Oppdateres: Ukentlig
Utgiver: National Library of Medicine
Tilgang: via HiL + Helsebiblioteket
Innhold:Den viktigste databasen innen biomedisin. Referanser til artikler. Referanser til artikler fra ca. 5.400 medisinske tidsskrift fra ulike land, men med en amerikansk dominans. En stor del av artiklene har abstract. Medline inkluderer MeSH thesaurus.
Søk i Medline (1996-)
Søk i Medline (1946-)
Søkeveiledning til Ovid-basene (pdf)

NCOM: Nordiske medieforskningspublikasjoner
Fagområde: Film, mediesosiologi
Type: Referansedatabase
Tidsperiode: 1975-
Utgiver: Nordisk Informationscenter for Medie- og Kommunikationsforskning
Innhold:NORDICOMs database over nordiske forskningspublikasjoner om medier og kommunikasjon.
NCOM 1975-2006.

NORA - Norwegian Open Research Archives
Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Norart
Fagområde: Alle fagområder
Type: Referansedatabase
Utgiver: Nasjonalbiblioteket
Innhold: Referanser til artikler fra norske tidsskrifter og årbøker. Norart (Norske og nordiske tidsskriftartikler) dekker flere fagområder, men helse- og sosialfag er spesielt godt dekket. Tyngden av helse og sosialfag i perioden 1992-1998. Fra 2004 er basen utvidet med ca 60 norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter. Gratis tilgang.

Ordnett
Type: Faktadatabase
Utgiver: Kunnskapsforlaget
Innhold: Kunnskapsforlagets "blå" ordbøker og språkressurser.

Oxford English Dictionary
Type: Faktadatabase
Utgiver: Oxford University Press
Innhold: Online versjon av det 20-bind store verk med samme navn. Ordboken omfatter mer enn en halv million innførsler, og dekker både nye og historiske termer. Informerer om ulike stavemåter og etymologisk betydning.

PEDRO (Physiotherapy Evidence Database)
Fagområde: Fysioterapi
Type: Referansedatabase
Utgiver: The George Institute for Global Health, University of Sydney.
Innhold: En database over behandling og forebyggende tiltak innenfor fysioterapi. Den innenholder referanser til systematiske oversikter, retningslinjer og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte undersøkelser. Den dekker innhold fra 1929 og fremover. De fleste referansene har engelsk sammendrag. Oppdateres månedlig. Engelsk. Gratis tilgang.

PPS: Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten
Innhold: PPS er en database for dokumentasjon og kvalitetssikring av sykepleieprosedyrer og inneholder ca. 300 grunnleggende prosedyrer. Over 1000 illustrasjoner.

ProQuest - Health & Medicine
Fagområde: Helse- og sosialfag, medisin
Type: Fulltekstdatabase
Utgiver: ProQuest CSA
Tilgang: via HiL + Helsebiblioteket
Innhold: Gir tilgang til mer enn 1300 tidsskrifter i fulltekst innenfor helseøkonomi og helseledelse, sykepleie og medisin.
Mer om databasen

ProQuest Psychology Journals
Fagområde: Psykologi
Type: Fulltekstdatabase
Utgiver: ProQuest CSA
Tilgang: via HiL + Helsebiblioteket
Innhold: Inneholder fulltekstartikler fra ca. 540 tidsskrift innen psykologi.Dekningen spenner fra atferdspsykologi, klinisk psykologi, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, eksperimentell psykologi, bedriftspsykologi og sosialpsykologi til personlighetsrelatert psykologi, psykobiologi og psykosometri. Mer om databasen.

PsycARTICLES
Fagområde: Psykologi
Type: Fulltekstdatabase
Utgiver:
Tilgang: via HiL + Helsebiblioteket
Innhold: Inneholder fulltekstartikler fra 73 tidsskrifter fra American Psychological Association (APA), the Canadian Psychological Association, Hogrefe Publishing Group og the Educational Publishing Foundation.Tidsskriftene som dekkes i PsycARTICLES er også indeksert i referansedatabasen PsycINFO som vi har tilgang til via OvidSP. PsycARTICLES dekker følgende tidsskrift

PsycINFO  (OVID)
Fagområde: Psykologi, helse- og sosialfag
Type: Referansedatabase
Tidsperiode: Tidsskrift 1806- / Bøker 1987-
Utgiver: American Psychological Association
Tilgang: via HiL + Helsebiblioteket
Innhold: Internasjonal vitenskapelige database innen psykologi, psykiatri og beslektede disipliner. Inneholder referanser til artikler, bøker, bokkapitler og avhandlinger. Dekker fagområdene: Psykologi, organisasjonspsykologi. Psykologiske aspekter relatert til fagområder som business, jus, sosiologi, psykiatri, medisin, sykepleie, økonomi, utdanning, antropologi, farmakologi m.m.
Rundt 99% av tidsskriftene er peer-reviewed, datert tilbake til tidlig 1800-tallet og fram til idag.
Hovedvekt på engelsk/amerikansk, lite nordisk. Mer informasjon fra utgiver
Søkeveiledning til Ovid-basene (pdf)

PubMed
Fagområde: Medisin, biomedisin, sykepleie, odontologi og veterinærmedisin.
Type: Referansedatabase
Tidsperiode: 1950-
Innhold: Den viktigste databasen innen biomedisin. Referanser til artikler fra ca. 5400 tidsskrifter. Gratis versjonen av Medline. Omfatter MEDLINE (1966-), OLDMEDLINE (1950-1965), "PubMed in Process" (nye referanser som ennå ikke er lagt inn i Medline) og referanser merket "as supplied by publisher" (artikler i tidsskrift som ikke analyseres i Medline). Søkeveiledning (pdf).

SAGE Journals
Fagområde: Alle fagområder
Type: Fulltekstdatabase
Tidsperiode: 1999-
Innhold: Fulltekstartikler innen samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag og business. Samlingen dekker ca 600 tidsskrift. Tittelliste

Science Direct College Edition
Fagområde: Alle fagområder
Type: Fulltekstdatabase
Tidsperiode: 1999-
Innhold: Fulltekstartikler fra Elsevier-tidsskrifter innenfor samfunnsvitenskapen inkl. psykologi, ledelse og pedagogikk.
Tilgang til ca. 500 vitenskapelige tidsskrift. I tillegg til fulltekstartikler kan du søke i abstracts fra over 3.000 tidsskrift innen de fleste akademiske fag.
Biblioteket har ikke noe fullt abonnement på ScienceDirect, men abonnerer på College Edition og pakken Social Behavioural Science. Fullstendig tittelliste. | Søkeveiledninger.

Scopus
FagområdeAlle fagområder
Type: Referanse- og siteringsdatabase
Oppdateres: Daglig 
Utgiver: Elsevier
Innhold: Stor tverrfaglig referansedatabase med abstract og siteringer. Artikler fra over 22 000 tidsskrifter, inkl. nordiske tidsskrift, men også bøker og konferansepublikasjoner. Mer informasjon fra utgiver

SveMed+
Fagområde: Helse- og medisin
Type: Referansedatabase
Tidsperiode: 1977-
Utgiver: Karolinska Institutets Bibliotek (KIB)
Innhold: Referanser til nordiske artikler fra ca. 155 tidsskrifter innen medisin og helsefag.
Et nyttig verktøy for medisinsk og helsefaglig litteratur på skandinaviske språk og om skandinaviske forhold. Noe populærvitenskapelig, men kan avgrense til Peer reviewed tidskrifter. Mange av tidsskriftene indekseres ikke i noen andre baser.
Lenker til gratis tilgjengelig fulltekstartikler på nettet. Søkehjelp (pdf).

SwePub
Fagområde: Alle fagområder
Type: Referansedatabase
Tidsperiode: ca. 2005-
Innhold: Inneholder referanser til svenske forskningspublikasjoner (bøker, kapitler i bøker, artikler, konferansebidrag, rapporter, avhandlinger etc.). Noe fulltekst.

WorldCat
Fagområde: Alle fagområder
Type: Bibliotekkatatalog
Utgiver: OCLC
Innhold: Felleskatalog for OCLC bibliotek verden over. 

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 08.12.2016

Alfabetisk liste

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L