Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Aviser

Aviser

ATEKST  erstatter bilde
Norske avisartikler i fulltekst. Gir deg også tilgang til Retrievers analyseverktøy hvor du kan foreta analyser av nyhetsbildet.

NBdigitale Aviser - tilgang kun på biblioteket
Eldre norske aviser i fulltekst. Fri tilgang til enkelte av avisene i Digitale aviser.
Får tilgang til følgende aviser

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 26.02.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L