Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Artikler i tidsskrifter og databaser

Leter du etter artikler innen film og fjernsynsfag?

Nedenfor finner du databaser som du kan bruke for å finne både norske- og internasjonale artikler innenfor emnet ditt.
Enkelte databaser inneholder også bøker og bokkapitler.

Norske artikler

Norart  
Referanser til artikler fra norske tidsskrifter, bl.a tidsskriftene Film & Kino, Norsk medietidsskrift, RushPrint og Z: filmtidsskrift

Norsk medietidsskrift
Finnes i fulltekst fra 2004 via Idunn. For eldre artikler søk i Norart.

NCOM: Nordiske medieforskningspublikasjoner 
NORDICOMs database over nordiske forskningspublikasjoner innen medie og kommunikasjon. For eldre publikasjoner (1975-2006) - søk i denne basen.

Internasjonale artikler og bøker

Ebrary   
Heter nå Ebook Central.
Film & Television Literature Index with Full Text    
Artikler fra ca 600 publikasjoner, samt 130 tidsskrift I full tekst.
Academic Search Premier  
Fulltekstartikler fra et stort utvalg tidsskrift innen de fleste fagområder.
JSTOR  
JSTOR er et digitalt arkiv for eldre vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker flere fagområder.

Andre aktuelle databaser

Filmrommet     [brukernavn/passord]
En nettbasert klikkefilmtjeneste som gir tilgang til over 1900 filmer.
ATEKST  erstatter bilde
Norske avisartikler i fulltekst. Gir deg også tilgang til Retrievers analyseverktøy hvor du kan foreta analyser av nyhetsbildet.

FilmLex
Dette er en database som har oversikt over alt som har vært vist/lansert i Norge, Sverige og i andre vestlige land på kino og video/DVD.
NB! Databasen er kun søkbar fra søketerminal nr. 9 på biblioteket.

Gallup PC Forbruker og Media  
Data fra TNS Gallups markedsundersøkelser innen norske forbruker- og medievaner.
NB! Installert på PCene på bibliotekets datasal på plan 4.

The Internet Movie Database
Gratis filmleksikon på internett. Under hver film, se  "external reviews" - lenker til internasjonale anmeldelser og omtaler.

Media Resource Center, UCB
Database over film fra University of California, Berkeley. Gir oversikt  over filmlitteratur (artikler og bøker). Se spesielt Bibliographies & Full-text Articles - lister over genre, enkeltfilmer mm.

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 16.01.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L