Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Emneguider > Film & fjernsyn > Internettlenker

Nyttige sider på Internett

Drew's Scripts-O-Rama, Film- og fjernsynsmanuskripter

European Audiovisual Observatory, Statistikk og info om europeisk film- og fjernsynsproduksjon

Filmweb, Norsk kinobransjes offisielle hjemmeside

Lillehammer filmklubb

MedieNorge, Kunnskapsbase på mediefeltet Nordicom, Norge. m.a. filmstatistikk

Nordicom, Nordisk informationscenter for Medie- og kommunikationsforskning

Skolefilmutvalget, Pedagogiske filmstudieark fra Norsk filminstitutt (NFI )

Filminstitutt

Norsk filminstitutt, NFI

The British Film Institute

Dansk filminstitut

Svenska Filminstitutet

Diverse
Oversikt over norske filmblad gjennom hundre år

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 20.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L