Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Emneguider > Film & fjernsyn > Om filmsamlingen

DVD- og VHS-spillere

Filmer som ikke er til utlån kan sees på video- og DVD-spillere i bibliotekets grupperom.
Det er fire grupperom med DVD-spillere i 3.etg. i biblioteket og tre i etasjen over. VHS-spiller finnes kun i grupperom 4 i 3.etg.

De som skal se film har "fortrinnsrett" til disse rommene!

Om filmsamlingen

Biblioteket har en filmsamling bestående av ca 7600 titler (pr. januar 2013). Utvalget dekker norsk og internasjonal film, og alle viktige perioder i filmhistorien - genrefilmer og ny film er representert.

Filmsamlingen skal være en støtte for høgskolens undervisning innen film og mange av filmene er derfor ikke til utlån. Dette for å sikre tilgjengeligheten.
Nye filmer kjøpes normal inn både på DVD og Blu-ray. Fordi auditoriene ikke har PC med Blu-rayspiller er DVD-filmen plassert i "ikke-utlån"-samlingen, mens Blu-ray-filmen er til utlån.

Lånetid

Filmer som kan lånes står på egen hylle og er merket med gult.

Utlånstid er 7 dager. Fornyelse er mulig inntil 3 ganger. Fornye lån.
En kan få utvida lånetid på filmbokser/serier og når en skal skrive større oppgaver.

Alle filmer har alarm, noe som kan gjøre at enkelte private spillere har problemer med avspillingen.

Filmkategorier
Filmene (både DVD og Blu-ray) er inndelt i følgende kategorier:

  • Fiksjon merket DVD-F (deretter sortert alfabetisk etter regissør
  • Dokumentar merket DVD-D (deretter sortert alfabetisk etter regissør)
  • Kortfilm merket DVD-K (deretter sortert alfabetisk etter regissør)
  • Animasjon merket DVD-A (deretter sortert alfabetisk etter regissør)
  • TV-program merket DVD-T (deretter sortert alfabetisk etter regissør/tittel)
  • Musikkfilm merket DVD-M (deretter sortert alfabetisk etter regissør/artist/tittel. Musicaler er plassert under Fiksjon)
  • Filmhistorie merket DVD-H (bakomfilmer, filmer om film)

VHS er stilt opp etter tilsvarende kategorier: VF (video-fiksjon), VD (video-dokumentar) osv.

Er det en film du savner? Send oss innkjøpsforslag

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 30.11.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L