Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Oppslagsverk

Leksikon og ordbøker står oppstilt i Referansehyllene på biblioteket. Disse er kun til bruk på biblioteket. Nedenfor presenteres noen akuelle oppslagsverk - søk i Oria for en fullstendig oversikt.

Cinema studies : the key concepts 3rd ed
Plassering: HIL Ref. 791.4303 Hay

 

Encyclopedia of the documentary film

 

Critical dictionary of film and television theory
Plassering: HIL Ref. 7791.4301 Cri 

Encyclopedia of the documentary film 3 bind
Inneholder over 800 artikler med fokus på dokumentarfilmens historie fra Edison's "Blacksmith Scene" (1893) til Moore's "Fahrenheit 911" (2004).
Plassering: HIL Ref. 791.43603 Enc

European Audiovisual Observatory 
Statistikk og info om europeisk film- og fjernsynsproduksjon
Finnes online
Trykt versjon: HIL Ref. 302.23094 Yea 

Filmography of social issues

Filmography of social issues : a reference guide
Oppstilling: HIL Ref. 791.43655 Mit

International dictionary of films and filmmakers. 3rd ed. 4 bind
Bind 1: Films
Bind 2: Directors
Bind 3: Actors and actresses
Bind 4: Writers and production artists
Plassering: HIL Ref. 791.4303 Int

Schirmer encyclopedia of film

Schirmer encyclopedia of film 4 bind
Gir en bred introduksjon til film og film studier, omfatter bl.a produksjon, nasjonale tradisjoner, studioer, genre og filmhistorie.
Inneholder 200 artikler med litteraturhenvisninger og mer enn 230 karriereprofiler. Innholdsregister

Plassering: HIL Ref. 791.4303 Sci

Time out film guide 15th ed
Register over internasjonal film og hvor filmene er ordnet etter kategorier, produksjonsland og regissører. Legg spesielt merke til det nyttige emneregisteret.
Den har også filmografi for skuespillere og regissører, og oversikt over filmpriser til og med 2005.
Plassering: HIL Ref. 791.4303 Tim

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 09.11.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L