Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Artikler i tidsskifter og databaser

Leter du etter vitenskapelige artikler innen helse og sosialfag?
Nedenfor finner du databaser som du kan bruke for å finne både norske- og internasjonale artikler innenfor emnet ditt.

Enkelte databaser inneholder også bøker og bokkapitler.

Nordiske artikler

Idunn  
Les norske artikler i fulltekst. Tidsskrift innen helse- og sosialfag.
Norart  
Søk fram referanser til norske artikler. Bruk deretter [Bestill via Bibsys] for å se om vi har tidsskriftet trykt eller elektronisk. Mulighet til å avgrense søket kun til vitenskapelige artikler.
Norsk MeSH    
MeSH på norsk og engelsk.
SveMed+  
Referanser til skandinaviske artikler innen medisin og helsefag. Flere norske tidsskrift. Lenker til artikler som finnes gratis. Du kan søke med Mesh-termer.
PPS: Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten  
PPS er en database for dokumentasjon og kvalitetssikring av sykepleieprosedyrer og inneholder ca. 300 grunnleggende prosedyrer. Over 1000 illustrasjoner.

Internasjonale artikler

ProQuest - Health & Medicine  
Gir tilgang til mer enn 1300 tidsskrifter i fulltekst innenfor helseøkonomi og helseledelse, sykepleie og medisin.
PsycInfo  
Internasjonal vitenskapelige database for psykologisk litteratur. Dekker psykologisk litteratur innen utdanning, forskning og praksis samt relevant materiale fra medisin og psykiatri. Inneholder referanser til artikler, bøker, bokkapitler og avhandlinger.
SAGE Journals  
Fulltekstartikler innen samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag og business.
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 23.08.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L