Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Oppslagsverk

Ordbøker

Medisinsk ordbok 6. utg.
Plassering: HIL Ref. 610.3 Med
Finnes også online (Ordnett)

Engelsk-norsk medisinsk ordbok
Finnes online (Ordnett)

Norsk-engelsk medisinsk ordbok
Finnes online (Ordnett)

Leksikon

Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon : medisin og helse
Leksikonet er et tilleggsbind til Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, og et helseopplysningsverk skrevet av norske leger og fagfolk for norske forhold. Med oversikt over pasient- og helseorganisasjoner i Norge, samt et innholdsregister
Plassering: HIL Ref. 03 As

Store medisinske leksikon

Store medisinske leksikon 5 bind.
Verket inneholder ca. 11000 artikler, og dekker medisin og helse i videste forstand, med hovedvekt på anatomi, fysiologi og sykdomslære. Innholdet er ordnet alfabetisk i store og små artikler som gir oppdaterte faktaopplysninger innen samtlige medisinske felter. Etter oppslagsordet med uttaleangivelse følger en språkhistorisk forklaring. Deretter kommer eventuelle synynomer: latinske, greske, norske eller engelske. Artiklene inneholder en rekke krysshenvisninger.
Bind 5 inneholder et henvisningsregister som supplerer stikkordutvalget.
Plassering: HIL Ref. 610.3 Sto

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 16.12.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L