Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Artikler i tidsskifter og databaser

Nedenfor finner du databaser som du kan bruke for å finne både norske- og internasjonale artikler innenfor emnet ditt. Enkelte databaser inneholder også bøker og bokkapitler.

Nordiske artikler

Norart  
Søk fram referanser til norske artikler. Bruk deretter [Bestill via Bibsys] for å se om vi har tidsskriftet trykt eller elektronisk. Mulighet til å avgrense søket kun til vitenskapelige artikler.
Idunn  
Gir deg fulltekstartikler fra 51 norske tidsskrift innenfor juss, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi og naturfag.

Internasjonale artikler

Academic Search Premier  
Fulltekstartikler fra et stort utvalg tidsskrift innen de fleste fagområder.
ISI Web of Science  
Referanser til verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora. Basen omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser.
JSTOR  
JSTOR er et digitalt arkiv for eldre vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker flere fagområder.
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 14.08.2012

Historie

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L