Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Emneguider > Idrett > Databaser

Artikler i tidsskifter og databaser

Leter du etter vitenskapelige artikler innen idrett?
Nedenfor finner du databaser som du kan bruke for å finne både norske- og internasjonale artikler innenfor emnet ditt.

Enkelte databaser inneholder også bøker og bokkapitler.

Nordiske artikler

Norart  
Søk fram referanser til norske artikler. Bruk deretter [Bestill via Bibsys] for å se om vi har tidsskriftet trykt eller elektronisk. Mulighet til å avgrense søket kun til vitenskapelige artikler.
Norsk MeSH    
MeSH på norsk og engelsk.
SveMed+  
Referanser til skandinaviske artikler innen medisin og helsefag. Flere norske tidsskrift. Lenker til artikler som finnes gratis. Du kan søke med Mesh-termer.

Internasjonale artikler

PubMed    
Referanser til ca 5400 tidsskrifter innen medisin og helsefag. Gratis versjon av databasen Medline.
Medline  
Referanser til ca 5400 tidsskrifter innen medisin og helsefag. Den mest brukte databasen innen medisin.
AMED  
Referanser til artikler innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, pediatri, tale-og språkterapi og palliativ pleie.
Embase  
Referanser til artikler fra mer enn 7000 internasjonale tidsskrifter. En stor database innenfor biomedisin og farmakologi.
Leisure Tourism Database  
Inneholder referanser til artikler, bøker, forskningspublikasjoner og konferanser innen områder som fritid, rekreasjon, sport, turisme og økoturisme.
PEDro (The Physiotherapy Evidence Database)  
Database over behandling og forebyggende tiltak innenfor fysioterapi. Inneholder referanser til systematiske oversikter, retningslinjer og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte undersøkelser.
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 24.08.2016

Idrett

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L