Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Emneguider > Idrett > Oppslagsverk

Oppslagsverk

Anatomisk atlas
Et oppslagsverk med illustrasjoner, bilder og tekst som beskriver kroppens ulike deler og organer.

Idrettens ordbok : ord og uttrykk med forklaringer
Idrettens ordbok inneholder 3000 ord, uttrykk og forkortelser som forekommer i publikasjoner og dokumenter som forutsettes forstått av frivillige og ansatte i idrettsorganisasjonenes ulike ledd.
Oppstilling: HIL Ref. 796.03 Ols

Sports science handbook : the essential guide to kinesiology, sport and exercise science 2 bind.
Oppstilling: HIL Ref. 796.03 Jen

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 16.10.2015

Idrett

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L