Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Artikler i tidsskrifter og databaser

Leter du etter vitenskapelige artikler?
Nedenfor finner du databaser som du kan bruke for å finne både norske- og internasjonale artikler innenfor emnet ditt. Enkelte databaser inneholder også bøker og bokkapitler.

Norske artikler

Idunn  
Gir deg fulltekstartikler fra 51 norske tidsskrift innenfor juss, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi og naturfag.
Norart  
Referanser til artikler fra norske tidsskrifter og årbøker.

Internasjonale artikler og bøker

Academic Search Premier  
Fulltekstartikler fra et stort utvalg tidsskrift innen de fleste fagområder.
Ebrary   
Heter nå Ebook Central.
International political science abstracts   
Inneholder referanser m/sammendrag til artikler vitenskapelige tidsskrift og årbøker fra hele verden innen statsvitenskap og politikk. 2007-
The International Studies Encyclopedia  
The International Studies Encyclopedia sin online versjon, International Studies Online, er et omfattende oppslagsverk innenfor internasjonale studier. Gir tilgang til mer enn 400 peer reviewed essays.
ISI Web of Science  
Referanser til verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora. Basen omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser.
JSTOR  
JSTOR er et digitalt arkiv for eldre vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker flere fagområder.
SAGE Journals  
Fulltekstartikler innen samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag og business.
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 07.09.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L