Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Internettressurser

GLOBALIS - interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet med lettfattelig statistikk og oversikt over land med kriger og konflikter. Mulig å lage egne kart og grafer.

Country Studies - beskriver og analyserer over 100 lands innbyrdes forhold.

EUROSTAT - Statistical Office of the European Communities samler statistisk data fra de nasjonale statistikkinstituttene i de 15 EU-medlemslandene.

Internasjonale relasjoner - er støtteressurs til boka En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner

Legatum prosperity index - er en årlig rangering av 142 land som skal dekke ca. 96% av verdens befolkning.

Världkarta över konflikter och katastrofer fra säkerhetspolitik.se. Inneholder bakgrunnsinformasjon om utvalgte væpnede konflikter i verden.

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 25.06.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L