Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ordbøker & leksika

Leksika

Anatomisk atlas
Et oppslagsverk med illustrasjoner, bilder og tekst som beskriver kroppens ulike deler og organer.

 
Britannica Online   
Tverrfaglig leksikon. Inneholder hele Encyclopedia Britannica, samt Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, the Britannica Book of the Year og Britannica's Internet Guide.

Søkeveiledning

 

CIA The World Factbook
Fakta om alle verdens land

 
 
The International Studies Encyclopedia  
The International Studies Encyclopedia sin online versjon, International Studies Online, er et omfattende oppslagsverk innenfor internasjonale studier. Gir tilgang til mer enn 400 peer reviewed essays.

Store norske leksikon
Allment norsk leksikon

Wikipedia
Leksikon på flere språk, som er bygd opp av bidrag fra frivillige bidragsytere fra helse verden. Det finnes også en norsk Wikipedia. Husk kildekritikk

Ordbøker

Ordnett  
Kunnskapsforlagets "blå" ordbøker og språkressurser.

Inneholder bl.a. Bokmålsordboka, fremmedordbok, engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok

Bokmåls- og nynorskordlista
Søk i begge eller hver for seg. Gratis

Merriam-Webster Online Dictionary
Finnes også integrert i Britannica.

Oxford English Dictionary  
Ordboken omfatter mer enn en halv million innførsler, og dekker både nye og historiske termer. Informerer om ulike stavemåter og etymologisk betydning.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary.
Gratis ordbok med gode forklaringer og grammatikk.

Your Dictionary
Lenker til ordbøker på over 300 språk fra alle verdensdeler

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 11.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L