Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Emneguider > Jus > Internasjonalrett, EU- og EØS-rett

Internasjonal-, EU- og EØS-rett

Internasjonal rett

 • Traktatregister
  Oversikt over Norges multi- og bilaterale avtaler med fremmede stater.

Juridisk nettviser: Folkerett | Menneskerettigheter | Internasjonal privatrett

EU- og EØS-rett

Juridisk nettviser: EU- og EØS-rett

 • NLX
  EØS-avtalen, samt EØS-komiteens beslutninger.
  Norske versjoner av EUs direktiver og forordninger som inngår i EØS-avtalen (ca 4000 dokumenter ialt).
  Avgjørelser fra EFTA-domstolen og EFTAs overvåkningsorgan.
 • CELEX
  EUs rettskilder i engelsk versjon.
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 22.08.2013

Jus

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L