Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Emneguider > Jus > Oppslagsverk

Oppslagsverk

Knophs oversikt over Norges rett 14. utg.
Et sentralt standardverk i norsk rettslitteratur. Gir en fyldig oversikt over de fleste rettsområder. Boka gir også bakgrunnskunnskaper om forholdet mellom Storting og regjering, strafferett og organiseringen av domstolene, reglene om miljøvern osv.
Plassering: HIL 348 Kno

Juridisk leksikon 8. utvidede og rev. utg.
Boka definerer en rekke uttrykk og begreper innenfor den juridiske terminologi og romerretten.
Oppstilling: HIL Ref. 340.03 Gul

Jusleksikon 4. utg.
Inneholder sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Hovedvekten på norsk rett, men viktige begreper innenfor EU- og EØS-rett og annen internasjonal rett (herunder menneskerettigheter) er også med. Har oversikt over lovforkortelser.
Oppstilling:HIL Ref. 340.03 Gis

Stor norsk-engelsk juridisk ordbok : med engelsk-norsk register
Boka forklarer begreper innen jus. Den belyser ulike juridiske sammenhenger og gir forslag til oversettelser der hvor tilsvarende engelske uttrykk ikke finnes
Oppstilling: HIL Ref. 340.03 Cra
Online utgave av boka

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 25.06.2015

Jus

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L