Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Artikler i tidsskifter og databaser

Leter du etter vitenskapelige artikler innen medisin?
Nedenfor finner du databaser som du kan bruke for å finne både norske- og internasjonale artikler innenfor emnet ditt. Enkelte databaser inneholder også bøker og bokkapitler.

Norart  
Referanser til artikler fra norske tidsskrifter og årbøker.
Norsk MeSH    
MeSH på norsk og engelsk.
SveMed+  
Referanser til nordiske artikler fra ca. 155 tidsskrifter innen medisin og helsefag.

Internasjonale artikler

AMED  
Referanser til artikler innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, pediatri, tale-og språkterapi og palliativ pleie.
Cinahl    
Gir referanser til artikler fra mer enn 3000 sykepleiefaglige tidsskrift.
Clinical Evidence 
Ressurs for kunnskapsbasert klinisk praksis. Oppsummerer tilgjengelig forskning om effekt og bivirkning av behandling for mer enn 200 diagnoser. Informasjonen er basert på systematiske oversikter og primærstudier. Omfattende litteraturhenvisninger.
Cochrane Library  
Cochrane Library inneholder systematiske oversikter over ulike behandlinger og forebyggende tiltak. I databasen finnes også verdens største register av kontrollerte studier. Den viktigste enkeltasen er "Cochrane reviews" som inneholder systematiske oversikter i fulltekst.
Embase  
Referanser til artikler fra mer enn 7000 internasjonale tidsskrifter. En stor database innenfor biomedisin og farmakologi.
Medline  
Referanser til ca 5400 tidsskrifter innen medisin og helsefag. Den mest brukte databasen innen medisin.
PubMed    
Referanser til ca 5400 tidsskrifter innen medisin og helsefag. Gratis versjon av databasen Medline.
ProQuest - Health & Medicine  
Gir tilgang til mer enn 1300 tidsskrifter i fulltekst innenfor helseøkonomi og helseledelse, sykepleie og medisin.
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 23.08.2016

Medisin

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L