Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Artikler i tidsskifter og databaser

Leter du etter vitenskapelige artikler innen økonomi og ledelse?
Nedenfor finner du databaser som du kan bruke for å finne både norske- og internasjonale artikler innenfor emnet ditt.

Enkelte databaser inneholder også bøker og bokkapitler.

Norske artikler

Idunn  
Gir deg fulltekstartikler fra 51 norske tidsskrift innenfor juss, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi og naturfag.
Norart  
Referanser til artikler fra norske tidsskrifter og årbøker.
Brønnøysundregistrene  
Database over foretaksinformasjon i Norge. [For pålogging - se bibliotekets rom i Fronter].

E-bøker

Akademika
Gratis e-bøker fra BookBoon. Mye innen økonomi og ledelseslitteratur. For tilgang må du opprett brukerkonto hos Akademia.

Internasjonale artikler

Business Source Premier   
Ledende database innen økonomi, ledelse, bedriftsinformasjon, markedsføring og offentlig administrasjon.
JSTOR  
JSTOR er et digitalt arkiv for eldre vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker flere fagområder.
SAGE Journals  
Fulltekstartikler innen samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag og business.
Science Direct College Edition    
Fulltekstartikler fra Elsevier-tidsskrifter innenfor samfunnsvitenskapen inkl. psykologi, ledelse og pedagogikk.

Oversikt over generelle databaser

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 17.10.2012

Økonomi og ledelse

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L