Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Emneguider > Økonomi og ledelse > Internettressurser

Internettressurser

Hvordan finne bedriftsinformasjon?

Brønnøysundregisteret med bl.a. Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret og Konkursregisteret.

EBSCO – Business Source Premier
- Søk i EBSCO for internasjonal økonomi og for finansprofiler av bedrifter, industrier og land.

Hugin Online  - inneholder bl.a. års- og kvartalsrapporter samt regnskap for børsnoterte selskaper.

Gule sider     - finn bedrifter innen en bransje.

Zanran        - Søkemotor for statistikk og data: Grafer, tabeller og kart.

Markedsføring

Statens institutt for forbruksforskning
- Forsknings- og utredningsvirksomhet innen forbruk, forbrukerøkonomi, levekår, mat, miljø, reklame.

TNS Gallup
- Norges største analyseinstitutt. Kartlegging av mediabruk, holdninger, interesser og forbruksatferd.

Innovasjon/Entreprenørskap

Bedin.no
- Portal til offentlig bedriftsinformasjon i Norge. Ressursside for bedrifter og etablerere.

Innovasjon Norge
Har som formål å tilby produkter og tjenester som skal bidra til distriktsutvikling, økt innovasjon i norsk næringsliv, og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

etablerer.no
- Siden for de som vil gå fra ide til egen bedrift. Nettbasert etablererskole og møteplass hvor du kan få svar på spørsmålene dine fra fagpersoner.

Om å starte og drive en bedrift
- Altinn gir svar på de vanligste spørsmålene om regler for å starte og drive egen bedrift.

Landinformasjon
En rekke Country profiles fra databasen Business Source Premier er søkbare i Oria.

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 21.02.2017

Økonomi og ledelse

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L