Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Emneguider > Pedagogikk > Oppslagsverk

Pedagogikk: Oppslagsverk

Her er et utvalg av noen nyttige oppslagsverk. Oppslagsverkene er spesielt nyttige i forbindelse med oppgaveskriving når du trenger bakgrunnsinformasjon (leksikon) eller når du prøver å finne og forstå sentrale begrep innenfor fagområdet.

Nordiske

Pedagogisk ordbok : praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi 3. utg.
I tillegg til teoretiske begreper har forfatterne lagt stor vekt på å forklare ord og uttrykk fra off. dokumenter som opplæringslova Barnekonvensjonen og lignende. Hvert oppslagsord er etterfulgt av tilsvarende ord på engelsk.
Plassering: HIL Ref. 370.03 Bø

Pedagogisk oppslagsbok 2 bind
Plassering: HIL Ref. 37(03) Pe

Psykologisk-pædagogisk ordbog 17. utg.
Inneholder ca. 10 000 oppslagsord. Ved siden av de psykologiske og pedagogiske begrepene er også beslektede begreper fra fagområdene antropologi, etikk, etnologi, filosofi, kriminologi, medisin, psykiatri, sosiologi og statistikk tatt med. Veldig nyttig bl.a ved kontroll av definisjoner.
Plassering: HIL Ref. 150.3 And

Utenlandske

A Glossary of special education
Oppslagsverk som forklarer ord og uttrykk brukt innenfor spesialpedagogikk og som dekker begrep innenfor både det pedagogiske, psykologiske, medisinske og sosialt arbeid.
Plassering: HIL Ref. 376(03) Gl

Key concepts in the philosophy of education
Elektronisk bok tilgjengelig via ebrary

Historical encyclopedia of school psychology
Et oppslagsverk som spesielt omhandler amerikansk skolepsykologi. Har emneregister.
Elektronisk bok tilgjengelig via ebrary

International handbook of educational change 2 bind.  
Plassering: HIL Ref. 37(03) In

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 25.06.2015

Pedagogikk

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L