Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Arbeidspsykologi
se baser under både sosiologi og økonomi og ledelse

Artikler i tidsskifter og databaser

Leter du etter vitenskapelige artikler innen psykologi?
Nedenfor finner du databaser som du kan bruke for å finne både norske- og internasjonale artikler innenfor emnet ditt. Enkelte databaser inneholder også bøker og bokkapitler.

Nordiske artikler

Tidsskrift for norsk psykologforening
Søk etter artikler på tidsskriftets egen nettside. Fulltekst fra 2004. For eldre artikler søk i Norart.

Norart  
Søk fram referanser til norske artikler. Bruk deretter [Bestill via Bibsys] for å se om vi har tidsskriftet trykt eller elektronisk. Mulighet til å avgrense søket kun til vitenskapelige artikler.

.

SveMed+  
Referanser til skandinaviske artikler innen medisin og helsefag. Flere norske tidsskrift. Lenker til artikler som finnes gratis. Du kan søke med Mesh-termer.

Internasjonale artikler

ProQuest Psychology Journals  
Inneholder fulltekstartikler fra ca. 780 tidsskrift innen psykologi.
PsycARTICLES  
Inneholder fulltekstartikler fra ca 100 tidsskrifter fra American Psychological Association (APA), the Canadian Psychological Association, Hogrefe Publishing Group og the Educational Publishing Foundation.
PsycInfo  
Internasjonal vitenskapelige database for psykologisk litteratur. Dekker psykologisk litteratur innen utdanning, forskning og praksis samt relevant materiale fra medisin og psykiatri. Inneholder referanser til artikler, bøker, bokkapitler og avhandlinger.
ERIC    
Internasjonal database for pedagogisk litteratur. Basen inneholder artikler, bøker, avhandlinger, konferanserapporter m.m. innen pedagogikk og undervisning.
Science Direct College Edition    
Fulltekstartikler fra Elsevier-tidsskrifter innenfor samfunnsvitenskapen inkl. psykologi, ledelse og pedagogikk.

Se også: Oversikt over generelle databaser

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 07.01.2014

Psykologi

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L