Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Emneguider > Psykologi > Ordbøker & leksika

Oppslagsverk: Psykologi

Leksikon | Ordbøker

The Corsini encyclopedia of psychology and behavioral science 3rd ed. 4 bind.
Inneholder ca. 1200 utførlige artikler med krysshenvisninger. Forfatter- og emneregister i bind 4.
Plassering: HIL Ref. 159.9(03) Co

Encyclopedia of human behavior 2nd ed. 3 bind.
Focuses on human action and reaction, and the thoughts, feelings, and physiological functions behind those actions. This title features 300 articles on physiological psychology, perception, personality, abnormal and clinical psychology, cognition and learning, social psychology, developmental psychology, language, and applied contexts.
Plassering: HIL Ref. 159.9(03) En 

Encyclopedia of Psychology
En online guide som samler en lang rekke tekster innenfor forskellige områder av psykologien. Inneholder både original informasjon og lenker til relevante kilder.

Nyt psykologisk leksikon. 

Korte og oversiktlige artikler som med fordel kan benyttes av begynnere på psykologiske studier. Inneholder også en engelsk-dansk ordliste.
Plassering: HIL Ref. 150.3 Egi

Handbook of child psychology 6th ed. 4 bind.
Et monumentalt verk, som dekker alle aspekter av barnepsykologien. Utførlige artikler med mange litteraturhenvisninger. Forfatter- og emneregistre i hvert bind.
Bd. 1: Theoretical models of human development.
Bd. 2: Cognition, perception, and language.
Bd. 3: Social, emotional, and personality development.
Bd. 4: Child psychology in practice.
Plassering: HIL Ref. 159.922.7(03) Ha

A companion to cognitive science
Innholdsfortegnelse
Plassering: HIL Ref. 153 Com
 

- Ordbøker -

A dictionary of psychology 2nd ed.
Inneholder over 11 000 oppslagsord som dekker alle aspekter av psykologien, men også beslektede områder som psykoanalyse, psykiatri, neuroscience og statistikk.
I tillegg finnes det en liste over fobier, forkortelser og symboler
Oppstilling: HIL Ref. 150.3 Col

Psykologiske fagord : fra engelsk til norsk 8. utg.
Oppstilling: HIL Ref. 150.3 Råh
Finnes også som utlånseksemplar

Psykologisk ordbok 4. utg.
Inneholder definisjoner på faguttrykk i psykologi, opplysninger om betydningsfulle personer i psykologiens historie, samt en liste med faguttrykk på engelsk oversatt til norsk.
Plassering: HIL Ref. 150.3 Ils

Psykologisk-pædagogisk ordbog 17. utg.
Inneholder ca. 10 000 oppslagsord. Ved siden av de psykologiske og pedagogiske begrepene er også beslektede begreper fra fagområdene antropologi, etikk, etnologi, filosofi, kriminologi, medisin, psykiatri, sosiologi og statistikk tatt med. Veldig nyttig bl.a ved kontroll av definisjoner.
Plassering: HIL Ref. 150.3 And

Pedagogisk ordbok : praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi 3. utg.
I tillegg til teoretiske begreper har forfatterne lagt stor vekt på å forklare ord og uttrykk fra off. dokumenter som opplæringslova Barnekonvensjonen og lignende. Hvert oppslagsord er etterfulgt av tilsvarende ord på engelsk.
Plassering: HIL Ref. 370.3 Bø

- Sosialpsykologi-

The Handbook of social psychology 4th ed. , 2 bd.
En klassiske håndbok som dekker alle sosialpsykologiske områder. Omfattende navn- og emneregistre.
Plassering: HIL Ref. 301.151(03) Ha

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 25.06.2015

Psykologi

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L