Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Artikler i tidsskifter og databaser

Leter du etter vitenskapelige artikler innen reiseliv?
Nedenfor finner du databaser som du kan bruke for å finne både norske- og internasjonale artikler innenfor emnet ditt. Enkelte databaser inneholder også bøker og bokkapitler.

Reisehåndbøker

Akademika.
Gratis reisehåndbøker fra BookBoone. For tilgang må du opprett brukerkonto hos Akademia.

Internasjonale artikler

Academic Search Premier  
Fulltekstartikler fra et stort utvalg tidsskrift innen de fleste fagområder.
Business Source Premier   
Ledende database innen økonomi, ledelse, bedriftsinformasjon, markedsføring og offentlig administrasjon.
Hospitality & Tourism Index  
Gir referanser til artikler fra ca. 500 tidsskrift innenfor emneområdet hospitality and tourism.
ISI Web of Science  
Referanser til verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora. Basen omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser.
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 10.11.2015

Reiseliv

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L