Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Emneguider > Sosiologi

Sosiologi

Finn bøker

  • Oria - søk i bibliotekets søkeverktøy

Finn tidsskriftsartikler

Søk etter artikler gjøres i en av de mange artikkeldatabasene. Noen gir tilgang til selve artikkelen i fulltekst, andre kun sammendrag.

Håndbøker og oppslagsverk

Begge er nyttig kilder når en skal sette seg inn i et nytt fagområde.

Kildehenvisninger og litteraturlister

Skriv korrekte litteraturreferanser og litteraturlister. APA eksempelguide.

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 02.09.2014

Sosiologi

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L