Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Artikler i tidsskifter og databaser

Leter du etter vitenskapelige artikler innen sosiologi?
Nedenfor finner du databaser som du kan bruke for å finne både norske- og internasjonale artikler innenfor emnet ditt. Enkelte databaser inneholder også bøker og bokkapitler.

Norske artikler

Idunn  
Les norske artikler i fulltekst. Tidsskrift innen samfunnsfag.
Norart  
Søk fram referanser til norske artikler. Bruk deretter [Bestill via Bibsys] for å se om vi har tidsskriftet trykt eller elektronisk. Mulighet til å avgrense søket kun til vitenskapelige artikler.

Internasjonale artikler

Annual review of sociology
Inneholder sammendragsartikler (reviews) innfor sosiologi. 1975-.
Academic Search Premier  
Fulltekstartikler fra et stort utvalg tidsskrift innen de fleste fagområder.
Ebrary   
Heter nå Ebook Central.
ISI Web of Science  
Referanser til verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora. Basen omfatter tre artikkel- og siteringsdatabaser.
JSTOR  
JSTOR er et digitalt arkiv for eldre vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker flere fagområder.
NCOM: Nordiske medieforskningspublikasjoner 
NORDICOMs database over nordiske forskningspublikasjoner innen medie og kommunikasjon. For eldre publikasjoner (1975-2006) - søk i denne basen.
Science Direct College Edition    
Fulltekstartikler fra Elsevier-tidsskrifter innenfor samfunnsvitenskapen inkl. psykologi, ledelse og pedagogikk.
SAGE Journals  
Fulltekstartikler innen samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag og business.

  

Scopus  
Stor tverrfaglig referansedatabase med abstract og siteringer.
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 07.07.2015

Sosiologi

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L