Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Databaser > Emneguider > Sosiologi > Oppslagsverk

Sosiologi: Oppslagsverk

Nordiske

Samfunnsvitenskapelig ordbok
En kortfattet og oversiktlig oppslagsbok til sentrale samfunnsvitenskapelige begreper. Den inneholder også noen korte biografier over norske og utenlandske samfunnsforskere.
Plassering: HIL Ref. 300.03 Bur
Finnes også som E-bok

Sosiologisk leksikon 2. utg
Dette leksikonet avklarer det faglige begrepsapparatet innen sosiologi. Det gir en kort innføring i sentrale begrep og teorier, metoder og studiefelt. Har engelsk-norsk ordliste.
Plassering: HIL Ref. 301.03 Sos

Pedagogisk ordbok : praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi 2. utg.
I tillegg til teoretiske begreper har forfatterne lagt stor vekt på å forklare ord og uttrykk fra off. dokumenter som opplæringslova Barnekonvensjonen og lignende. Hvert oppslagsord er etterfulgt av tilsvarende ord på engelsk.
Plassering: HIL Ref. 37(03) Bø

Utenlandske

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

The Blackwell dictionary of sociology : a user's guide to sociological language 2nd. ed
Oppslagsverk som forklarer ord og uttrykk brukt innenfor sosiologi. Nyttig også som en første introduksjon til fagfeltet. Den inneholder også noen korte biografier over kjente sosiologer.
Plassering: HIL Ref. 301.03 Joh

Encyclopedia of social measurement 3 bind.
Plassering: HIL Ref. 302.03 Enc

Encyclopedia of sociology 2nd. ed.  5 bind.
Oppslagsverket har nesten 400 artikler som dekker de fleste områdene innenfor sosiologien. Den dekker begreper, teorier, forskningsundersøkelser etc. Utførlige artikler med litteraturhenvisninger.
Plassering: HIL Ref. 301.03 Enc

Key quotations in sociology
Part 1: Key concepts and topics.
Part 2: Key sociological thinkers.
Har forfatter- og emneregister.
Plassering: HIL Ref. 301.03 Tho
Finnes også som E-bok

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 25.06.2015

Sosiologi

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L