Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Forskning & publiseringshjelp

Godkjente publiseringskanaler (DBH)

  • Oversikt over godkjente publiseringskanaler finnes hos DBH.
  • Det er over 20 000 godkjente kanaler, bruk derfor søkefunksjonen.
  • NB! Sjekk kvaliteten på open access tidsskrifter i DBH.

Forskning & publiseringshjelp

Den årlige forskningsrapporteringen skal dokumentere og synliggjøre HINNs resultater og aktiviteter både innen forskning og innen faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid ved høgskolen. For at den ansattes publikasjoner skal gi økonomisk uttelling for HINN, må de publiseres i godkjente vitenskapelige publiseringskanaler (DBH). Departementet bruker antall vitenskapelige tidsskriftartikler, monografier og artikler/kapitler i antologier som et av grunnlagene for overføring av resultatbaserte forskningsmidler.

  • Biblioteket registrerer resultatet i CRIStin. Formålet er å forenkle og kvalitetssikre rapportering av forskingsresultater, og bidra til at forskning og kompetanse institusjonene ellers har, blir synliggjort.
Sist oppdatert: Henriette Frisenberg Sundgaard 15.05.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L