Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Forskning & publiseringshjelp > CRIStin-registrering

CRIStin-registrering

All formidling, alle HINN-prosjekter (med ekstern finansiering hvor HINN er ansvarlig enhet som registreres av biblioteket) og alle publikasjoner registreres av Cristin-ansvarlig ved HINN-biblioteket.

Oversikt over alle registreringskategorier i CRIStin

Hva gjør biblioteket?

 • Registrerer alle publikasjoner.
 • Registerer alle HINN-prosjekter (med ekstern finansiering hvor HINN er ansvarlig enhet som registreres av biblioteket).
 • Når den vitenskapelig artikkelen (kopi/pdf) eller kopi av bokas tittelside, kolofonside og innholdsfortegnelsen er sendt HINN-biblioteket, blir den registrert og rapportert.
 • Gjelder det ett kapittel i en vitenskapelig antologi må du sende kapitlet, bokas tittelside, kolofonside, innholdsfortegnelse og forfatterinformasjon (for å vise institusjonstilhørigheten) før det blir registrert.
 • Biblioteket er ansvarlig for å kvalitetssikre kategoriseringen av HINNs forskning i NVI-registeret i CRIStin.
 • Biblioteket kan bistå med individuell hjelp til registreringsarbeidet!
 • Biblioteket registrerer også:
  - Kronikker, avisartikler, intervjuer m.m.
  - Konferansebidrag og faglige presentasjoner
  - Rapporter eller avhandlinger

Hvorfor registrerer du?

 • Din forskning blir synliggjort gjennom CRIStins forskerprofil (CV) hvor du registrerer din kompetanse og kontaktinformasjon, dine forskningsresultater og publikasjoner og lenker til hjemmeside.
 • HiLs aktivitetsnivå måles. Den årlige forskningsrapporteringen skal dokumentere og synliggjøre resultater og aktiviteter både innen forskning og innen faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid ved høgskolen.

Hvordan registrere CVen din?

 • Klikk deg inn på CRIStin. Innlogging via Feide.
 • Når du er kommet inn i registreringssystemet, får du opp din egen profil.
 • Her kan du endre passord, redigere personopplysninger, kontaktinformasjon, legge til CV og lenke til vitenskapelige arbeider.

Registrering av prosjekter i Cristin

 • Cristins prosjektmodul inneholder informasjon om prosjekter ved norske institusjoner og forskningsmiljøer.
 • Det lenkes mellom forsker- og prosjektprofiler, og det er mulig å søke i en rekke av prosjektmodulens informasjonstyper (slik som institusjonstilknytning og deltagere).  
 • Registrering av forskningsprosjekter synliggjør enkeltforskeres kompetanse og forskningsaktivitet, samt den totale forskningsaktiviteten ved HINN.
 • Prosjektkatalogen gjør det også mulig å orientere seg om den nasjonale aktiviteten innen bestemte fagområder, og finne forskere med kompetanse på et gitt tema.
 • Det er kun prosjekter med ekstern finansiering hvor HINN er ansvarlig enhet som registreres av biblioteket.
 • Opplysninger om prosjektleder og deltagere, finansieringskilder, prosjektbeskrivelse og publikasjoner og formidling tilknyttet prosjektet skal registreres.
 • Vi setter pris på at du også informerer om eventuell prosjekttilknytning når du rapporterer om publikasjoner og formidling som skal registreres i Cristin.
Sist oppdatert: Henriette Frisenberg Sundgaard 15.05.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L