Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Spørsmål? Cristin@hil.no

Godkjent publiseringskanal?

Send inn forslag om fagfellevurderte forlag og tidsskrifter godkjente på nivå 1. Frist 30.november.

Forslag til nivå 2 stiles til egen dekan, som melder videre til de fagstrategiske organene. Les mer her.

Insentivordninger på HINN Lillehammer

Det utbetales insentivmidler for

  • vitenskapelige monografier
  • tidsskriftartikler
  • kapitler i vitenskapelige antologier og serier 

dersom det oppgis riktig institusjonstilhørighet og de krav som UHR har satt til vitenskapelig publisering innfris.

Publikasjonsform

Nivå 1

Nivå 2

Vitenskapelig monografi

 20 000 kr

 32 000 kr

Tidsskriftartikkel og serie

 4000 kr

 12 000 kr

Artikkel i vitenskapelig antologi/serie

 2800 kr

 4000 kr

For at du skal få poeng og penger fra HINN :

  1.  Utbetaling gis bare for publikasjonsbidrag av HINN Lillehammer-ansatte og bidraget må ha HINN som forfatteradresse.
  2. Publikasjonspoengene på utgivelser av "tellende" publikasjoner fordeles mellom alle institusjoner som forfatter oppgir et arbeidsforhold til, uansett hvordan det formuleres.

Publikasjonspoeng - "ny indikator" benyttet fra og med rapportering av 2015 publikasjoner

Ved beregning av poeng skal forfatterandelene vektes (multipliseres) med en faglig fastsatt tallstørrelse. Kombinasjonene av publikasjonsform og kvalitetsnivå danner kategorier som gir utgangspunkt for vekting. 

Vektene som anvendes i de tre sektorenes finansieringssystemer er slik:

Kategori Nivå 1 Nivå 2
Vitenskapelig artikkel i tidsskrift og serier (ISSN) 1 3
Artikkel i antologi (ikke ISSN) 0,7 1
Monografi 5 8

For en publikasjon med tilknytning til mer enn én institusjon beregnes publiseringspoeng slik:

  1. Beregn totalt antall forfatterandeler i publikasjonen. En forfatterandel er enhver unik kombinasjon av forfatter og institusjon i publikasjonen.
  2. Beregn hvor mange forfatterandeler institusjonen har, og divider på totalt antall forfatterandeler
  3. Beregn kvadratroten av tallet (brøken) i punkt 2
  4. Multiplisér med poeng for nivå og publikasjonsform
  5. Multiplisér med 1,3 hvis publikasjonen har tilknytning til utenlandske institusjoner.

For publikasjoner med tilknytning kun én institusjon brukes bare poeng for nivå og publikasjonsform.

Mer informasjon? Se Rapporteringskrav for vitenskapelig publisering.

HiLs publikasjonspoeng og forfatterandeler i 2015

Søknad om tilskudd til Open Access-avgifter (pdf)

 Ekstern publiseringsstøtte:

Sist oppdatert: Henriette Frisenberg Sundgaard 26.01.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L