Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Forskning & publiseringshjelp > Institusjonstilhørighet

Spørsmål? Cristin@hil.no

Tvisteutvalget i CRIStin har i et vedtak i 2013 formulert følgende:

"Utvalget vurderer at forfatterens tilknytning til begge institusjoner kommer klart frem i publikasjonen. Publikasjonen kan dermed rapporteres fra begge institusjonene."

Institusjonstilhørighet til HiL?

Ved utgivelser av "tellende" publikasjoner, fordeles publikasjonspoengene mellom alle institusjoner som forfatter oppgir et arbeidsforhold til på publikasjonen, uansett hvordan det formuleres.

For å kunne rapportere en publikasjon til DBH, må institusjonens navn framgå som forfatteradresse i selve publikasjonen. Forfatteradresse kan oppgis på omslagssider, kolofonsider, i egne seksjoner foran eller bak i tidsskrifter, eller i tilknytning til artikkelen.

For at du skal få poeng og penger fra HINN, må publikasjonen ha Høgskolen i Innlandet som forfatteradresse.

Hvis du er ansatt ved HINN og forskningen utført på HINN, oppgis kun HINN som forfatteradresse.

  • Hvis du har en II-er-stilling og mener den andre institusjonen skal ha en andel av poenget, kan dobbel institusjonstilhørighet oppgis og poengene deles. Alle institusjoner som blir oppført, vil bli kreditert.

Stipendiater som er tatt opp til doktorgradprogram et annet sted, må skrive at de er ansatt ved HINN for å få poengene. Om ønskelig kan du skrive at du er tatt opp til doktorgradsprogram på aktuelt universitet.

  • Hvis det er flere forfattere av en artikkel eller kapittel, vil insentivbeløpet fordeles med lik part til hver forfatter.
  • Insentivordningen utbetales ikke som lønn, men som tilskudd til forfatterens annumsbevilgning.

Les mer om kreditering av insititusjonen.

Sist oppdatert: Henriette Frisenberg Sundgaard 15.05.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L