Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Nyttige tips for å vurdere hvorvidt et tidsskrift er rett sted å publisere finner du her Think.Check.Submit

Hvordan dekke avgifter?

Hva er open access? Hvordan publisere?

Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

Er tidsskriftet seriøst og anerkjent?

Før man velger tidsskrift eller forlag for publisering, er det nyttig å sjekke registeret over autoriserte publiseringskanaler DBH. Det er en oversikt over tidsskrifter og forlag som er godkjent og kvalitetssikret på nivå 1 eller 2 av en fagkomite.

 1. Spør kollegaene dine. Hvilke tidsskrift i din fagkrets gir det mest anseelse å publisere i?
   
 2. The Directory of Open Access Journals (DOAJ)gir en oversikt over Open Access-tidsskrifter innen ditt fagområde.
   
 3. Base - Bielefeld Academic Search Enginehar 50 millioner dokumenter fra 2700 kilder. Lett å søke i og lett å bruke. "BASE is one of the world's most voluminous search engines especially for academic open access web resources".
   
 4. Er ansvarlig utgiver medlem av Open Access Scholarly Publishers Association, OASPA?
   
 5. Hvordan unngå rovtidsskrifter: UiOs anbefalinger
Sist oppdatert: Henriette Frisenberg Sundgaard 26.01.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L