Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Forskning & publiseringshjelp > Skriftserien ved HiNN Lillehammer

Tilgjengelighet?

HiLs masteroppgaver og forskningsrapporter finnes elektronisk tilgjengelig i
HiLs publikasjonsarkiv Brage.

Maler

Kontrakt for skriftserien

Skriftserien ved HiNN Lillehammer

Liste over egne publikasjoner ved HiNN Lillehammer:

Fra innlevering av manus til trykking av publikasjonen må man påregne minst tre dager.

Kontrakt for skriftserien (bokmål)  og (nynorsk).

Forskningsrapporter
Presenterer ferdigstilt forskningsarbeid, ofte av et visst omfang. Rapporten skal godkjennes av fagperson med førstekompetanse eller høyere. Rapportene utstyres med ISBN, administrert fra biblioteket.

Arbeidsnotater
Publisere arbeid av mer foreløpig karakter, popularisert arbeid, undervisningsopplegg og lignende. Rapporten skal godkjennes av fagperson med førstekompetanse eller høyere. Rapportene utstyres med ISBN, administrert fra biblioteket.

Informasjonserien
Publiserer arbeider som ikke faller inn under de andre seriene og som har en mer informativ enn forskningsbasert karakter.

Mal for skriftseriene
Det er utarbeidet en enkel wordmal for seriene ved HINN Lillehammer. Denne inneholder skrifttyper for brødtekst og overskrifter. Du finner malen her.

Bestillinger
For bestilling av forskningspublikasjoner fra HiNN Lillehammer, ta kontakt med fagbokhandelen Sopp bok.
Husk å ta med: type rapport, nummer og årstall, navn, postadresse og postnummer.

Sist oppdatert: Henriette Frisenberg Sundgaard 15.05.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L