Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Kurs og veiledninger

Kurs og veiledninger

Biblioteket gir hjelp til informasjonssøking

Skal du igang med en avsluttende oppgave, et prosjekt eller ønsker du kun mere informasjon om de ulike basene vi har tilgang til?

Biblioteket tilbyr deg som er student hjelp til å finne informasjon og/eller søke i databaser. For å få hjelp kan du gå frem på ulike måter:

Søkeguiden
Veiledning til søk i databaser og på Internett

Oppgaveskriving
Litt om oppgavens ulike deler og oppsett av litteraturreferanser

Spør en bibliotekar - eller hva med å bestill en?
Få hjelp på e-post eller bestill tid hos en bibliotekar.

Alle studenter blir lært opp til å finne fram i biblioteket selv. Alle får derfor tilbud om bibliotekopplæring i begynnelsen av skoleåret. Har du ikke fått dette? Ta kontakt med din faglærer og etterspør dette eller ta direkte kontakt med oss på biblioteket.

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 06.06.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L