Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Eksport fra Oria til EndNote Web

Direkte eksport av referanser fra Oria til Endnote Web fungerer igjen (10.01.2017)

Hjelp & veiledninger

EndNote

EndNote er referansehåndteringsprogram. Programmet lagrer og organiserer referansene dine. Bruk EndNote til å sette inn kildehenvisninger i oppgaven din og til å lage litteraturliste.

  • HiL-ansatte og masterstudenter kan bruke EndNote X8
  • Alle HiL-studenter kan imidlertid bruke nettversjonen EndNote Online

Hvordan få installert EndNote X8?

Brukerveiledninger

Last ned

EndNote Online

Ta kontakt med biblioteket på e-post eller på tlf. 61288395 ved spørsmål vedrørende EndNote.

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 30.11.2016

EndNote

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L