Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

EndNote: Svar på vanlige spørsmål & problemer

Hold EndNote oppdatert med de siste endringene
X7 er siste versjon. Det er viktig at denne er installert. Deretter vil EndNote lansere nye oppdateringspatcher. Siste versjon er X7.
Help > Check for updates...

Bruk av minnepinner og skytjenester som Dropbox, iCloud etc.
Produsenten av EndNote advarer mot å jobbe med EndNote fra Dropbox eller iCloud fordi de er kjent for å ødelegge biblioteket ditt. Du bør derfor ikke bruke Dropbox for å dele eller samarbeide med andre om et bibliotek. EndNote er ikke kompatibel med skylagring

Du kan imidlertid bruke minnepinne og skytjenester til å lagre sikkerhetskopi av biblioteket ditt.

Ønsker du å dele/samarbeide med andre om et bibliotek se vår side Prosjektsamarbeid og bruk av EndNote.

Sikkerhetskopiering / flytting av biblioteket 
Et bibliotek er en fil som kan filbehandles på omtrent samme måte som f.eks. Word-filer, men hvis du skal flytte/kopiere et bibliotek ( .enl-filen) må du huske også flytte/kopiere tilhørende .DATA-mappe (pdf-filene dine ligger i denne mappa). 
Det er også mulig å samle alle filer som utgjør et bibliotek til én enkelt fil. Dette er svært nyttig når man vil ta en sikkerhetskopi, sende biblioteket som vedlegg til e-post eller rett og slett vil flytte det fra et lagringssted til et annet. 

(Arbeider du på flere ulike maskiner anbefaler vi heller at du synkroniserer biblioteket ditt.)

Fremgangsmåte:

 • Velg "Compressed library (.enlx)" fra File-menyen.
 • Merk av for de aktuelle valgene i dialogboksen
 • Klikk Next og angi deretter filnavn og plassering for det komprimerte biblioteket.

Den nye filen får endelsen .enlx og åpnes som om den var en vanlig EndNote-fil. Når programmet åpner denne typen filer vil det lage en bibliotek-fil som får endelsen .enl og en .DATA-mappe som inneholder alle filer tilhørende biblioteket.

Åpne sikkerhetskopien gjøres enkelt ved hjelp av File > Open > Open Library
EndNote vil da åpne biblioteksfila og pakke ut datamappa i den samme mappa hvor .enlx fila var plassert.

Bør jeg ha ett eller flere bibliotek?

Vi anbefaler kun ett bibliotek. Det vil gjøre det enklere å holde oversikt over referansene dine. Ønsker du å samle referanser knyttet til arbeidet med f.eks en bestemt artikkel anbefaler vi at du istedet benytter deg av grupper; Custom Groups eller Smart Groups. Les Veiledningen: Grupper referansene (pdf)

Søk etter fulltekst 
EndNote kan automatisk lokalisere og laste ned fulltekst for referanser i biblioteket ditt, forutsatt at fulltekst er gratis tilgjengelig eller via abonnement. For at dette skal fungere må du imidlertid legge til følgende innstillinger:

 1. Gå til Edit -> Preferences
 2. Velg Find Full Text
 3. Merk og kopier denne URL'en: https://login.ezproxy.hil.no/login?url=
 4. Lim inn URL'en i feltet Authenticate with: URL:
 5. Merk og kopier denne URL'en: http://openurl.bibsys.no/openurl
 6. Lim inn URL'en i feltet Open URL Path
 7. Klikk på OK

Hvordan se alle feltene i referansen uten å måtte åpne den?
Det kan være tungvint å måtte dobbelklikke på hver enkelt referanse for å se mer enn de bibliografiske dataene (slik som forfatter, årstall, tittel og tidsskrift). For å få alle feltene (inkl. abstract, keywords etc.) synlig i fanen-Preview velg "Show All Fields" fra listen over Out Styles. 
Show All Fields stilen er ikke en bibliografisk stil, men en måte å vise alle feltene i referansen din på.

Hvordan finne og slette dubletter?
Det er ikke uvanlig at en og samme referanse blir registrert flere ganger. Veiledning: manuell sjekking av dubletter

Automatisk oppdatering av referanser
Har du lagt inn en referanse manuelt, men mangler sammendraget? Eller har du en artikkel uten volum, nummer og sidetall (in-press)?
Lær deg hvordan du kan oppdatere referansen automatisk.

Hvordan importere tidsskriftslister med standard forkortelser?

EndNote leveres med flere lister over tidsskriftsnavn og –forkortelser. Ved å importere en tidsskriftsliste kan du enkelt skifte mellom tidsskriftets fulle navn og forkortelse. Før du kan bruke en av listene må den først knyttes opp til biblioteket ditt.

Veiledning fra NTNU, Medisinsk bibliotek:

WORD OG ENDNOTE

Finner ikke verktøylinja til EndNote i Word
Hvis verktøylinja ikke er synlig, velg Vis > Verktøylinjer > EndNote X7 
Se også denne veiledningen fra UiB

Det kommer koder med f.eks {Barczak, 2008 #4} i stedet for ( ) parenteser i word
Disse parentesene viser at referansen ikke er formatert. For å skru på formateringen velg Format Bibliography > Instant Formatting (Turn on)

Innholdfortegnelsen og alle kildereferansene er borte. Det vises bare koder
Istedet for innholdsfortegnelse får du f.eks denne koden {TOC \o "1-3"\h\z\u} og litteraturlista vises slik:
{ADDIN EN.REFLIST}
For å fjerne disse feltkodene og få tilbake det "opprinnelige utseendet" gjør slik:
Word 2010: Klikk på Microsoft Office-knappen > Velg Alternativer for Word > Avansert - fjern krysset i boksen "Vis feltkkoder i stedet for feltverdier"
Word 2013: Klikk på File > Velg Alternativer for Word > Avansert - fjern krysset i boksen "Vis feltkkoder i stedet for feltverdier"

 Hvordan sitere sekundærkilder?
Hvordan det gjøres avhenger selvfølgelig av hvilken stil du benytter. Eksempelet er i henhold til APA:
(Fischer, 1990, sitert av Miller, 1995 s. 5)
Kun Miller skal oppgis i litteraturlista. 
Siter Miller på vanlig måte.
Edit Citation(s) > Bruk Prefix-feltet og skriv f.eks: Fischer, 1990, sitert av

Lenking fra sitering til litteraturliste
Ønsker du å legge inn klikkbare lenker mellom referansen i teksten og den aktuelle innførselen i litteraturlisten? 
Velg Format Bibliography > hak av for “Underline linked in-text citations

Før du videresender dokumentet / fjerning av feltkoder
Før du sender fra deg et dokument til forlag, trykking eller lignende skal feltkoder fjernes. Det vil si at du lagrer en kopi som fjerner koblingen mellom Word og EndNote. Referansene og litteraturlisten lagres som ren tekst. 
Dette gjelder også dersom du videresender dokumentet ditt til noen med en annen word-versjon.
Det kan være smart å ta vare på en kopi av dokumentet med kodene intakt, da det ikke er mulig å gjeskape koblingene igjen etter at de er tatt vekk.
Word 2010/2013: EndNote X7: Bibliography-kategorien > Convert Citations and Bibliography > Convert to Plain Text

WRITER OG ENDNOTE

 

Får ikke installert, får beskjed om å lukke OpenOffice 

Du finner ikonet til OpenOffice nede på oppgavelinja. Høyreklikk og velg "Avslutt hurtigstart"

Høyreklikk og velg "Avslutt hurtigstart"
Høyreklikk og velg "Avslutt hurtigstart"

Finner ikke verktøylinja til EndNote i Writer

 • Åpne Writer. Velg "Verktøy" og deretter "Utvidelser"
 • Klikk på "Legg til"
 • Finn fram til mappa Program C:\Programfiler\Fellesfiler\ResearchSoft\Cwyw\16\
 • Fra denne mappe velger du fila som heter EndNote.oxt og klikker deretter "Åpne". Nå vil EndNotes Cite While You Write-utvidelse være synlig i lista over Writer-utvidelser.
 • Klikk på "Lukk"
 • Lukk Writer og start progammet på nytt. Nå skal verktøylinja (Endnotes Cite While You Write) være synlig i Writer
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 12.02.2016

EndNote

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L