Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Søkeguiden

Få en rask veiledning til hvordan du søker etter bøker, artikler, tidsskrift, databaser og internettressurser

Søkestrategi

Søkeguiden

Om databasesøking
Generelt om databaser | Hjelpetekster | Fritekstsøking | Feltsøking | Emneord | Frasesøking | Kombinasjonssøking / Operatorer | Trunkering

Søk bøker
Bøker | Oppslagsverk

Søk artikler/tidsskrifter
Hva er en vitenskapelig artikkel? | Søk etter tidsskrifter

Emneguider
et verktøy for lettere å finne fram til bibliotekets ressurser innenfor ulike fagområder.

Søk på Internett
Søkeverktøy | Den usynlige veven | Kildevurdering (fra Søk & Skriv)|

Lær deg å søke
Åtte trinn i informasjonssøkingen

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 07.03.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L