Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Kurs og veiledninger > Søkeguiden > Vitenskapelig artikkel

Vitenskapelig tidsskrift eller?

Fagfellevurdert = vitenskapelig

Hva er en vitenskapelig artikkel?

Vitenskapelige artikler kan formelt sett være utformet noe ulikt avhengig av emne, valg av metode og hvilken type artikkel det er snakk om, men felles er at de som oftest har en referanseliste og et kort sammendrag (abstract).

For ytterligere forklaring på hva som karakteriserer vitenskapelig publisering se lenkene nedenfor:

Hvordan gå fram for å finne vitenskapelige artikler i de databasene vi har?
Flere av databasene indekserer både vitenskapelige og populærvitenskapelige tidsskrift. I noen databaser har du mulighet for avgrensning til vitenskapelige artikler (peer-reviewed). I Norart er følgende vitenskapelige tidsskrifter lagt inn.

Andre databaser inneholder kun artikler fra vitenskapelige tidsskrift og en avgrensningsfunksjon er derfor unødvendig.

Vær imidlertid oppmerksom på at opplysningene om "peer-reviewed" legges på tidsskriftsnivå og garanterer derfor ikke at alle artikler i et vitenskapelig tidsskrift er vitenskapelige. Du står derfor alltid selv ansvarlig for å sammenligne den enkelte artikler mot de kriteriene som finnes. Tenk selv og gransk kritisk!

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 07.03.2016

Søkeguiden

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L