Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Nyheter > Arkiv > EndNote X8

EndNote X8 lansert

Referansehåndteringsprogrammet EndNote har kommet med en ny versjon - EndNote X8.
Slik får du installert programmet. 

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 02.12.2016

Arkiv

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L