Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Offentlig informasjon

Offentlig informasjon

Stortinget

Stortingsforhandlinger (St.forh.) - en samlebetegnelse på dokumenter som produseres av Storting og regjering i behandlingen av saker. 

Til forskjell fra Stortingets egen tjeneste er alt innhold i Stortingsforhandlingene søkbart i Nasjonalbibliotekets tjeneste "Statsmaktene"

Regjeringen.no
Felles informasjonstjeneste for den norske regjering, statsministerens kontor og departementene.

 Se også:

  • Biblioteket har alle NOU'er i trykt utgave fra 1972- . 
  • NOU-register for perioden 1972-2000: online | trykt utg. Plassering: SERIE/NOU

Lover

Lovdata Pro 
Gir tilgang til Norges lover, lovtidend, høyesterettsavgjørelser, forskrifter m.m. De norske rettskildene, EØS-rettskilder og EUs rettskilder.

Se mer: Emneguide: Jus

Norge.no
Felles inngang til all offentlig informasjon på internett.

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 11.10.2016

Offentlig informasjon

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L