Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Om biblioteket

Kontakt oss

Besøksadresse:

Gudbrandsdalsvegen 350
2624 Lillehammer

Postadresse:
Høgskolen i Lillehammer
Biblioteket
Postboks 952
2604 Lillehammer

Tlf.: 61 28 83 95
E-post: bibliotek@hil.no

Fjernstyring

Om biblioteket

Biblioteket er eit fagbibliotek som skaffar litteratur til studentar, lærarar, forskarar og andre innan dei fagfelt som blir dekka gjennom høgskolen si undervisning og forsking. Biblioteket er og ein studie-, arbeids- og møtestad for studentar og tilsette.
 

To lesesalar med tilsaman 200 plassar, det er 8 grupperom med mogligheit for å sjå film. 34 PC-ar er plassert i biblioteket.

Biblioteket har ca 40 000 bøker og ca 130 trykte tidsskrift innan høgskolen sine fagområde, 10 000 DVD-titlar, 30 aviser i abonnement, offentlege publikasjonar, statistikk og oppslagsverk. Vi har ca 16 000 elektroniske tidsskrift og ca 120.000 elektroniske bøker.

Søketerminal

Biblioteket har ein filmsamling som består av ca 10 000 titlar på DVD. Filmsamlinga skal være ei støtte for høgskolens undervisning innan film og fleire filmar er derfor ikkje til utlån. Dette for å sikre tilgjengeligheten.

Biblioteket brukar Oria, som er biblioteksystemet for universitet, Nasjonalbiblioteket, høgskolar og ei rekkje andre fag- og forskingsbibliotek i Noreg. Systemet gjev tilgang til det meste av det som finst i biblioteka for forsking og høgare utdanning i Noreg. Det er og eit effektivt system for fjernlån.

Biblioteket har om lag 1300 besøkande i døgnet og det tyder på høg popularitet.

Sist oppdatert: Ida Lovise Glasø Bjørkavåg 17.06.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L