Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Tilgang hjemmefra > Helsebiblioteket

En nasjonal elektronisk kunnskapstjeneste for helsepersonell.

Et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Sosial- og helsedirektoratet og de fem regionale helseforetakene.

Helsebiblioteket

Offentlig nettsted som tilbyr databaser og elektroniske tidsskrift gratis til norsk helsepersonell og studenter/ansatte på helsefag ved høgskoler. Hovedtyngden av det du finner via Helsebiblioteket.no er forskningsbasert informasjon.

Tilgjengelige databaser via Helsebiblioteket:

  • PsycARTICLES
  • AMED, EMBASE, Medline, Ovid Nursing, PsycINFO (via OVID)
  • ProQuest-databasene; ProQuest Health Management, ProQuest Medical Library, ProQuest Nursing & Allied Health Source og ProQuest Psychology Journals
  • Cinahl (via EBSCO)

Tilgang

Når du sitter på HiL har du direkte tilgang.
Hjemmefra får du tilgang til Helsebibliotekets e-ressurser via databaselisten.
Studenter/ansatte på helsefag kan også logge seg inn med egen brukerprofil på Helsebiblioteket for søk hjemmefra.

Pålogging / Registrer deg som bruker

Studenter og ansatte på HiL kan registrere seg med brukernavn og passord for å få tilgang til alle Helsebibliotekets e-ressurser hjemmefra.

  • Registrer deg som ny bruker
    Bruk studentnummeret/ansattnummeret og følg deretter anvisningene for å skaffe deg brukernavn og passord.
  • Logg deg inn på Helsebiblioteket med din profil.
Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 13.02.2013

Tilgang hjemmefra

Mandag-torsdag kl. 8 -19
Fredag kl. 8-16

bibliotek@hil.no
Tlf.: 61288395
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L